6 444 av 10 000 underskrifter

Tiden rinner ut om klimatet ska räddas. EU har en historisk chans att vända en negativ trend. Men det kräver att vi går samman och överröstar lobbyisterna som inte har något emot kalhyggen, döda orangutanger och katastrofklimat i jakten på profit.

Uppmaningen:

Den första februari röstar EU för om de ska fortsätta bidra till utrotningen av orangutanger eller inte. Gör din röst hörd för att få till ett stopp!

Till: Jean-Claude Juncker (ordförande för Europeiska kommissionen), Frans Timmermans, Förste vice-ordförande för Europeiska kommissionen, kommissionär Malmström and kommissionär Cañete

Såhär vinner vi

Expansionen av palmoljeplantager förstör planetens kvarvarande regnskogar och dödar orangutanger. Du kanske inte vet att den mesta palmoljan i Europa används för att framställa diesel. [1]

EU subventionerar det som “grön biodiesel” trots att det egentligen är tre gånger värre för klimatet än vanlig diesel på grund av avskogningen den kräver. [2] Enorma skogsområden i sydöstra Asien skövlas för att göra utrymme åt palmolje- eller sojabönsplantager. Ton och åter ton av koldioxid släpps ut i atmosfären – vilket bidrar till klimatförändringar som gör området där regnskogen tidigare fanns blir varmare.

Medan tunnland på tunnland av regnskog förstörs försvinner också orangutangernas hem och de svälter ihjäl. Som om det inte vore nog skjuts många orangutanger och lämnas döda på kalhygget när de sträcker sig efter palmfrukter på plantagerna. [3] På grund av avskogningen som palmoljeproduktionen innebär, har antalet orangutanger i världen minskat med ungefär 50 procent. [4]

De goda nyheterna är att EU har en chans att stoppa avskogningen som palmoljan innebär och samtidigt rädda orangutangerna. Förra året röstade EU-parlamentet för att stoppa subventionen för palmolja i diesel. Förslaget siktar på att gradvis fasa ut användningen av “högrisk”-bränslen som palmolja i EU senast 2030. Men för att få detta att hända måste den EU-kommissionen implementera det här beslutet med en rättsakt senast första februari, 2019.


Vi måste göra våra röster hörda över hela Europa. Vi måste få kommissionen att höra oss så att de kan säkerställa att vi inte längre bränner palmolja i våra bilar, förstör regnskogen, bidrar till klimatförändringar och dödar orangutanger. Vi kan försvara orangutanger och regnskogen från palmoljedöden - men vi måste agera nu. Tiden rinner ut! Om kommissionen inte agerar innan den första februari i parlamentet är det snart tack och ajöss för orangutangerna och regnskogen.

I flera år har EU böjt sig från pressen från biobränslelobbyister som sålt in lögner som “grönt bränsle”. [5] De kommande veckorna kommer de fortsätta pressa på EU att fortsätta med de här subventionerna för smutsig palmolja i bränsletankarna flera år framöver.


Tillsammans måste vi höja våra röster så att de hörs högre än lobbyisternas. Vi tänker inte tillåta fler regnskogar och fler orangutanger dö för billig palmolja och fejkat grönt bränsle.

KÄLLOR:

[1] Transportenvironment.org, "Up in smoke: Europe’s cars driving deforestation in South East Asia": https://www.transportenvironment.org/publications/smoke-europe%E2%80%99s-cars-driving-deforestation-south-east-asia

[2] The Guardian, "EU green transport target may increased greenhouse gas emissions": https://www.theguardian.com/environment/2016/mar/14/eu-green-transport-target-may-have-increased-greenhouse-gas-emissions

[3] Mongabay.com, "Orangutan found shot hacked at palm plantation with history of deaths": https://news.mongabay.com/2018/07/orangutan-found-shot-hacked-at-palm-plantation-with-history-of-deaths/

[4] Orangutan.com, "Threats to orangutans": http://www.orangutan.com/threats-to-orangutans/

 

Tack för din insats! Nästa steg? Dela!

Du skriver under detta som Inte du? Klicka här