14 045 av 20 000 underskrifter

Till: Eva Nordmark, arbetsmarknadsminister

Vi vill inte ha försämrad anställningstrygghet. Utredningarna som tillsätts ser vi för vad de är: försök till att försämra för de som arbetar. Lägg ner dessa försök.

Lagstifta inte om att köra över fackföreningsrörelsen.

Varför är det viktigt?

Det är många turer, mycket snack och tjaffs. Utredningar hit och dit. Men vad det faktiskt handlar om är anställningstryggheten på arbetsplatsen.

Vi är emot att chefer godtryckligt ska kunna sparka någon. Ökad otrygghet minskar också demokratin på arbetsplatser.

Skulle du utsättas för sexuella trakasserier, skulle du skada dig eller på något annat sätt bli diskriminerad kan du kanske bli av med jobbet om du skulle lyfta detta med din chef. Risken är att du ses som ett problem och det lättaste sättet att åtgärda problemet är att ge dig sparken.

Försämrad anställningstrygghet är sämre för alla, förutom cheferna. Det kan du testa dig själv på via det här LAS-testet: TESTA HÄR.

Skriv under för att samtliga förslag om försämrad arbetstrygghet måste slängas i papperskorgen.

Tack för din insats! Nästa steg? Dela!

Du skriver under detta som Inte du? Klicka här