Mejla

Stoppa supertrålarna!

Supertrålare i Östersjön suger havet rent på strömming. Strömming som sen blir fiskmjöl för laxodlingar i Norge. Det har förödande konsekvenser för ekosystemet i Östersjön och Sveriges största marina naturreservat Svenska Högarna. Andra fiskar, fåglar och sälar har strömming som sin primära föda.

Nu blir strömmingen fiskmjöl istället.

Men vi har en chans att få till en förändring. Ansvarig minister i Sverige skjuter ifrån sig och menar att det här är en fråga som ligger på EU-nivå. Som tur är har vi en svensk europaparlamentariker, Fredrick Federley, vi kan ligga på för att få till en förändring.

På måndag och tisdag träffas en fiskekommitté för att diskutera supertrålarnas och Östersjöns framtid. Ta två minuter och skicka iväg det här färdigskrivna mejlet till Fredrick Federley som sitter i kommittén och berätta om varför det är viktigt att han agerar.

Du skickar detta e-postmeddelande som Inte du? Klicka här

Mottagaren kommer få ditt namn och e-postadress.

Tack för din insats! Nästa steg? Dela!

Du skriver under detta som Inte du? Klicka här