30 098 av 50 000 underskrifter

Uppdatering:

NMR har fått tillstånd att genomföra sin demonstration på lördagen den 25/8 med start på Kungsholmstorg. [4] Vi kommer överklaga belsutet och fortsätta trycka på för att polisen ska ändra sitt beslut så NMR inte får genomföra marschen genom Stockholm. Fortsätt dela och skriv under kampanjen »


Den 25 augusti vill Nordiska Motståndsrörelsen marschera rakt igenom centrala Stockholm. Nazism hör inte hemma någonstans i Sverige och inte heller i huvudstaden.

Uppmaningen:

Polisen i Stockholm ska inte tillåta NMR att marschera genom city.

Till: Stockholmspolisen

Varför är det viktigt?

Nordiska Motståndsrörelsen, NMR, har ansökt om att få marschera rakt igenom centrala Stockholm den 25 augusti. I sin ansökan tror de att nazister kommer 30-3 000 att delta, men att det är svårt att uppskatta antalet. [1]

Ludvika, Göteborg, Uppsala och Visby. NMR har fått tillstånd att demonstrera på flera platser i Sverige det senaste året. De allra flesta av gångerna har nazisterna mött stort motstånd från motdemonstranter.

Demonstrationerna i Göteborg som utfördes av NMR hösten 2017 beräknades kosta över 20 miljoner kronor [2]. Detta är alltså pengar du, jag och alla andra skattebetalare tvingas stå för när vi låter personer som vill utrota andra människor få marschera fritt på gatorna. 

Utöver deras ideologiska hemvist är det hela också en fråga om vad som är rimligt att polisens resurser går till. NMR-demonstrationer har gång på annan visat att de är extremt kostsamma för att just "ordning och säkerhet" måste säkerställas för dessa extremister.

De har stoppats innan och det kan vi göra igen. Även om det rapporterades om att det var polisen som stoppade dem i till exempel Göteborg minns de flesta av oss att den massiva motdemonstrationen med 10 000 människor som tillsammans gjorde nazistmarschen till ett fiasko. [3]

Stockholmspolisen får inte göra om sina kollegors misstag. NMR ska inte få marschera rätt igenom city.

Källor:

[1] Stockholm direkt, Nazister vill marchera rakt igenom city, https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/nazister-vill-marschera-rakt-genom-city/reprhg!H1w59BYRuqB6lHyPE6Erug/

[2] Aftonbladet, "Så mycket kostade polisinsatsen när NMR demonstrerade", https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/EOnol/sa-mycket-kostade-polisinsatsen-nar-nmr-demonstrerade

[3] Metro, "Missnöjda nazister avbröt marsch i Göteborg",  https://www.metro.se/artikel/missn%C3%B6jda-nazister-avbr%C3%B6t-marsch-i-g%C3%B6teborg-xt

[4] DN, NMR får tillstånd att demonstrera i Stockholm, https://www.dn.se/sthlm/nmr-far-tillstand-att-marschera-i-stockholm/