78 av 100 underskrifter

Vi kan inte vara sämst i EU. Sverige behöver fler vårdplatser. Vår befolkning blir allt äldre vilket kräver alltmer avancerad vård, sådan bara ett sjukhus kan stå för. Ökar vi antalet vårdplatser kommer också personalen bli mindre stressad och vårdköerna att minska. 

Uppmaningen:

Regeringen ska under resten av den här mandatperioden sätta undan pengar i budgeten för att öka antalet vårdplatser på alla sjukhus i landet.

Till: Regeringen, Finansminister Magdalena Andersson och sjukvårdsminister Annika Strandhäll

Varför är det viktigt?

Läget är akut och Sverige är sämst i EU när det kommer till antalet vårdplatser. Idag har vi 2,2 vårdplatser per tusen invånare – vilket kan jämföras med 5,1 som är snittet i EU. 

Samtidigt larmar sjukhus efter sjukhus om överbeläggning, långa kötider och att människor som egentligen borde ligga på sjukhus skickas hem på grund av den kroniska platsbristen. 

Primärvården har inte hängt med och besitter inte samma helhetsgrepp som ett sjukhus gör. Vi får dessutom en alltmer åldrande befolkning vilket kräver mer avancerad sjukvård – något som endast sjukhusen kan erbjuda. 

Platsbristen gör också att vårdköerna växer lika stadigt som det globala plastberget. Detta gör att människor behöver vänta så länge på operation eller annan behandling att det blir en fara för deras liv. [1]

Ett välfärdsland som Sverige kan inte acceptera att vara sämst på vårdplatser i EU! 

Det behövs ett nationellt helhetsgrepp och stopp på besparingarna. Regeringen måste göra en massiv satsning för att öka antalet vårdplatser. De sjukas liv står på spel.

Vem ska göra vad:

Vi kräver att regeringen under resten av denna mandatperiod tillsätter pengar i varje budget för att öka antalet vårdplatser. Pengarna ska vara öronmärkta!

Såhär vinner vi

Regeringen jobbar just nu febrilt med den kommande höstbudgeten. Kan vi visa att det finns ett massivt stöd för att öka antalet vårdplatser så kommer de lyssna på oss och i sista minuten tillsätta pengar för att satsa på just vårdplatser. Men då krävs det att vi är riktigt många. 

 

Källor:

[1] ETC, Rekordfå vårdplatser - Sverige är sämst i EU https://www.etc.se/inrikes/rekordfa-vardplatser-sverige-samst-i-eu

Tack för din insats! Nästa steg? Dela!

Du skriver under detta som Inte du? Klicka här