7 313 av 10 000 underskrifter

#MeToo – lär pojkarna hur man beter sig

Uppmaningen: 

Skolbarn ska lära sig att behandla varandra med respekt - oavsett kön, läggning eller etnicitet. Vi behöver också mer kunskap om hur utbredda de sexuella trakasserierna är.

Regeringen måste tillsätta en utredning för hur detta ska läras ut i den svenska skolan och utreda utbredningen av trakasserierna i Sverige.

Kvinnor ska inte tvingas känna sig otrygga

Efter avslöjandena kring hur filmmogulen Harvey Weinstein i åratal har utnyttjat och trakasserat kvinnor sexuellt har det dragits upp hur mycket skit kvinnor dag ut och dag in tvingas stå ut med från män.

I spåren av avslöjandena kring Weinsteins utnyttjande har det nu dragit igång en rörelse på sociala medier där kvinnor berättar att de också har blivit utsatta sexuella trakasserier eller övergrepp. Berättelserna samlas under hashtagen #MeToo och på väldigt kort tid har hashtagen vuxit orkarnartat – vilket verkligen visar omfattningen av problemet.

Det vi måste göra nu är att se till att framtidens män (de som nu är pojkar) tidigt lär sig att det inte är okej att behandla en kvinna illa. Oavsett på vilket sätt det är. Därför behövs det skrivas in i läroplanen att alla elever i Sverige ska utbildas i hur man beter sig respektfullt, då samhället i stort har misslyckats med att få män att respektera kvinnor.

Kvinnor ska inte tvingas att anpassa sina liv efter att män inte kan bete sig. Det är dags att framtidens vuxna inte gör samma misstag som dagens, cirkeln måste brytas. Regeringen måste därför tillsätta en utredning om ska undersöka hur skolan ska lära pojkar om sexuellt samtycke och självbestämmande.

Hur utbredda är trakasserierna?

Sextrakasserier mot unga eftersatt inom forskningen. [1] Vi på Skiftet vill att staten ska tillsätta en utredning för att få bättre underlag för att veta mer om utsträckningen av trakasserierna.

Källor:

[1] SvD, ”Sextrakasserier mot unga eftersatt inom forskningen”, https://www.svd.se/sextrakasserier-mot-unga-eftersatt-inom-forskningen

Tack för din insats! Nästa steg? Dela!

Du skriver under detta som Inte du? Klicka här