6 919 av 10 000 underskrifter

Vi backar de 40 barnmorskor som sagt upp sig från Danderyds sjukhus i Stockholm. Vi står i tacksamhetsskuld till dem för att de agerat för en tryggare förlossningsvård för alla.

Nu hotar Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) att stämma dem. SKR anklagar dem nämligen för att ha brutit mot fredsplikten. Genom att hota med stämning, pressar SKR barnmorskorna att sluta protestera. Men det är helt orimligt att tysta ner deras viktiga röster om både arbetsmiljöproblem och låga löner. [1] [2]

Det är barnmorskornas protester vi har att tacka för att Region Stockholm nyss tillsatte 100 extra miljoner till förlossningsvården. [3] Den åtgärden räcker inte, men utan barnmorskornas mod och gränsdragning hade förlossningsvården suttit ännu mer i skiten. Därför är det nu allas ansvar att få SKR att dra tillbaka sina hot. Vi accepterar inte deras fulspel.

Till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Vi kräver att ni drar tillbaka hotet om stämning mot barnmorskorna.

Istället för att skifta fokus i debatten, bör ni ägna era resurser åt att stödja dem i deras krav om att förbättra förlossningsvården för oss alla.

 

Självklart ska barnmorskor och andra vårdanställda ha rätt att säga upp sig. De har försökt uppmärksamma chefer, media och politiker om arbetsmiljöproblem och risker för födande - men man har inte lyssnat på deras och de födandes behov av ordentliga åtgärder.

I 19 av 21 regioner råder det brist på barnmorskor. [4] Krisen inom förlossningsvården brinner över hela landet, och den rör oss alla. Den drabbar hela familjer och den drabbar alla arbetare inom förlossningsvården som gör sitt yttersta för att ge god vård i svåra omständigheter.

Istället för kontinuerliga nedskärningar i vården, krävs stora satsningar. En barnmorska per födande borde vara ett minimum i ett land som Sverige år 2021!

Nu gäller det att vi står upp för barnmorskorna, så som de har stått upp för oss!

 

Källor:

[1] SKR, "Överläggning om olovliga stridsåtgärder" https://skr.se/skr/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/overlaggningomolovligastridsatgarder.58997.html

[2] DN, “Barnmorskor kan tvingas betala skadestånd efter kraven på högre lön”: https://www.dn.se/sthlm/barnmorskor-kan-tvingas-betala-skadestand-efter-kraven-pa-hogre-lon/

[3] Expressen, “Svenonius svar efter nya protesten: 100 miljoner”:  https://www.expressen.se/nyheter/svenonius-svar-efter-nya--protesten-100-miljoner-/

[4] SVT, “Förlossningsvården larmar i flera regioner – hög arbetsbelastning pekas ut som riskfaktor”: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/forlossningsvarden-larmar-i-flera-regioner-och-hog-arbetsbelastning-riskfaktor

Andra sätt att donera


Om du inte vill använda formuläret kan du donera genom att öppna din Swishapp på mobilen och skicka pengar till vårt nummer som är: 123 395 1381


Du kan också donera via bankgiro. Vi har nummer 801-8764 och vår bank är Handelsbanken.


Skiftet vill vara transparenta med hur vi spenderar din generösa gåva. Läs mer om vår donationstransparens.