7 518 av 10 000 underskrifter

Till Anna Hallberg, utrikeshandelsminister (S) och Stefan Löfven, statsminister (S)

Vi kräver:

För att stoppa pandemin måste hela jordens befolkning vaccineras. Idag är det stopp för vaccin till fattiga länder och brist i andra länder. Genom att pausa patenten kan fler fabriker starta och vaccinet kan hindra hundratusentals onödiga dödsfall. Vi kräver att Sverige ställer sig bakom de 100 länder som föreslagit en patentpaus hos Världshandelsorganisationen (WTO).

Varför är det här viktigt?

Vaccinbrist och exportförbud – just nu är det tydligt att vaccineringen mot covid-19 inte fungerar. I många rika länder går det långsamt, och i fattiga länder vaccineras det inte alls.

Det enda som kan stoppa pandemin är att vaccinet finns tillgängligt för alla, överallt. Många fler kan producera vaccin, men de saknar “receptet”. För att fler ska kunna tillverka vaccin måste patenten pausas.

Riskgrupper och vårdpersonal i stora delar av världen står helt utan skydd – samtidigt bunkrar vissa länder upp med så mycket vaccin som möjligt. Det är ett nollsummespel: lyckas ett land stoppa exporten eller få tag på en leverans så blir ett annat land utan. Men det behöver inte bara handla om att dela med sig av ett begränsat antal doser.

Världshälsoorganisationens chef (WHO) och över 100 länder stöder förslaget om att patenten för vaccinen pausas, så att även fattiga länder kan börja producera vaccin i stor skala. Det skulle också minska huggsexan om doserna, och vara ett steg på vägen till att vaccinera riskgrupper på hela jorden.[1]

Rika länder – däribland Sverige – är emot patentfria vaccin och hävdar att det skulle hämma företagens framtida innovationer. Kanske blir det inget vaccin nästa gång om ägarna inte kan plocka ut profit? Men i själva verket är det staten och skattebetalarna som stått för grundforskningen och betalt 900 miljarder kronor för covid19-vaccinens utveckling. [2]

Alla som arbetar med att ta fram livräddande vaccin till jordens befolkning ska ha rejält betalt men när de privata företagens patent förhindrar en storskalig vaccinering av jordens befolkning är det dags att stå upp för vaccinsolidaritet och släppa vaccinen fria.

Länkar:

[1] The Guardian, 5 mars 2021: WHO chief: waive Covid vaccine patents to put world on 'war footing'

[2] Aftonbladet, 10 mars 2021: Läkare utan gränser: Ta bort patent på coronavaccinen

Tack för din insats! Nästa steg? Dela!

Du skriver under detta som Inte du? Klicka här