21 287 av 50 000 underskrifter

EU-kommissionen vill bekämpa bidödligheten och förbjuda farliga bekämpningsmedel som kallas neonikotinoider. För att det ska bli verklighet måste 16 EU-länder vara för förbud. Därför måste Sverige rösta för förbudet.

Skriv under vårt upprop!

Uppmaningen:

Bidödligheten ökar dramatiskt. Bekämpningsmedel som neoniktonider är en stor del av problemet.

Därför uppmanar jag dig: Se till att Sverige instämmer i neonikotinoidförbudet i EU.

Till: Miljöminister Karolina Skog

Varför är det viktigt?

På 30 år har upp till 80 procent av de flygande insekterna försvunnit i centrala Europa enligt en tysk forskargrupp. Om vi förlorar insekterna blir konsekvenserna förödande då hela ekosystemet kan kollapsa. [1] Utan insekter som pollinerar våra grödor blir det också ont om mat.

Forskarna vet inte exakt varför minskningen sker, men de misstänker att det främst beror på bekämpningsmedel och intensifierat jordbruk. Nu måste vi sätta stopp för bidöden.

Vad är neonikotinoider?

Neonikotinoider är nervmedel avsedda att skydda växter från sugande och bitande insekter - till exempel den europeiska majsborraren. Bekämpningsmedlet är antingen inkorporerat i jorden, applicerat på löv eller "limmat" som en fläck på fröet.

Hur kan vi få igenom ett förbud för neonikotinider?

EU-kommissionen planerar att helt och hållet förbjuda de skadliga bi-neonikotinoiderna fältet. [2] Faror för bin har under tiden också bekräftats av den behöriga EU-myndigheten. Den 27:e april kommer EU-länderna rösta om frågan och då måste Sverige rösta för ett förbud. Sverige har tidigare sagt att de ska rösta för förbud av farliga bekämpningsmedel och sen viktit sig i sista stund.

Vilka vill att bekämpningsmedlet inte ska förbjudas?

Tillverkarna. Kemibolag som Bayer, BASF och Syngenta gör bra affärer med kemikalierna. För närvarande riktar de EU-domstolen mot det nuvarande förslaget om förbud. Enligt deras åsikt finns det inte tillräckligt med bevis för att motivera ett förbud. Europeiska tillsynsmyndigheten (EFSA) håller inte med: de anser neonikotinoider skadliga för både bin och människor.

Vad bör göras?

Sverige har gått före nationellt med olika sorters förbud och regleringar av neoniktotinider. Regeringen har även gett Naturvårdsverket i uppdrag att föreslå insater för ökad pollinering i Sverige. [3] Problemt är större än Sverige och därför behövs EU-beslut och på fredagen den 27:e april kommer det röstas om förbud av neonikotinider. Sverige bör självklart rösta för ett förbud då 16 länder .

Källor:

[1] SVT, Ny studie: 80 procent av Europas insekter har försvunnit på 30 år, https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/ny-studie-80-procent-av-europas-insekter-har-forsvunnit-pa-30-ar

[2] SVT, Miljögift som dödar bin förbjuds, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/miljogift-som-dodar-bin-forbjuds

[3] Naturvårdsverket ska föreslå insatser för ökad pollinering i Sverige, http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/12/naturvardsverket-ska-foresla-insatser-for-okad-pollinering-i-sverige/

Läs mer:

Dagens Industri, Stoppa insektsdöden, https://www.di.se/ledare/pm-nilsson-stoppa-insektsdoden/

ETC, Insektsdöden värre än global uppvärmning, https://www.etc.se/klimat/insektsdoden-varre-global-uppvarmning

Tack för din insats! Nästa steg? Dela!

Du skriver under detta som Inte du? Klicka här