511 av 1 000 underskrifter

Idag är det billigare att åka bil än kollektivt. Samtidigt skyndar vårt bilberoende på klimatkollapsen, detta måste brytas.

Vi kräver att kollektivtrafiken blir en nationell angelägenhet och att det inte ska kosta mer än en tia om dagen att åka buss, spårvagn eller tunnelbana i en svensk stad!

Uppmaningen:

Sverige behöver ett nationellt biljettsystem där priset på kollektivtrafiken är billigare än att åka bil.

Till: Regeringen

Varför är det viktigt?

Priset på kollektivtrafik blir över hela Sverige allt dyrare. Nu senast var det Göteborg där priset på månadskortet höjdes med 135 kronor när de styrande politikerna beslutade sig för att ta bort skattesubventionen. [1] Utslaget på hela landet är det nu billigare per mil att ta bilen än att åka buss, spårvagn eller tunnelbana. Längs med vägen har något gått kapitalt snett. [2]

Att åka ensam i en bil har ungefär lika stor klimatpåverkan per kilometer som när du sitter i ett flygplan. Vårt bilåkande påverkar alltså klimatet ungefär lika mycket som vårt flygande, inrikes och utrikes tillsammans. [3]

Ska vår planet även i fortsättningen vara bebolig för människor kan inte vi inte låta kollektivtrafiken vara så dyr att det ekonomiskt är bättre att åka ensam i en bil.  

Något radikalt behöver göras. Vi kräver därför att kollektivtrafik inte ska kosta mer än tio kronor om dagen om du åker inom samma trafikbolag såsom Västtrafik, Skånetrafiken eller Stockholms lokaltrafik. Detta har redan genomförts i Wien, kan Österrikes huvudstad så kan Sverige! [4] 

Såhär vinner vi

Regeringen har redan tillsatt en utredning för att få ett sammanhållet biljettsystem för hela landet, men priset kommer skilja eftersom det är upp till kommunerna att bestämma hur mycket de är villiga att subventionera kollektivtrafiken. Detta måste ändras. [5]

Nu har vi alltså chansen att få utredningen och regeringen att ta ett krafttag kring kollektivtrafiken och se till att det är mer ekonomiskt att åka buss än bil. 

Vi kräver en nationell kollektivtrafik som är så bra och billig att man inte ska behöva åka bil!

Källor:

[1] GT, Nu blir det dyrare att åka kollektivtrafik i Göteborg https://www.expressen.se/gt/nu-blir-det-dyrare-att-aka-kollektivtrafik-i-goteborg/

[2] ETC, Kollektiv bestraffning, https://www.etc.se/inrikes/kollektiv-bestraffning

[3] Hallå Konsument, Så påverkar olika trafikslag klimatet, https://www.hallakonsument.se/miljo-och-hallbarhet/resor/sa-paverkar-olika-trafikslag-klimatet/

[4] Wien.nu, ta sig runt i Wien, http://wien.nu/ta-sig-runt-i-wien/

[5] Regeringen, Ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige, https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2019/08/dir.-201948/

Bildkälla: Pasi Mämmelä: Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)

Tack för din insats! Nästa steg? Dela!

Du skriver under detta som Inte du? Klicka här