13 928 av 20 000 underskrifter

Odlings- och köttindustrin bränner ned regnskogen i Amazonas. De gör det ännu mer hänsynslöst än de har gjort det de tio senaste åren. Nu vill Brasiliens president Jair Bolsonaro öka skogsbränderna och legalisera landstöld genomförd av stora landägare.

Endast ekonomiska påtryckningar kan hjälpa. Nu måste svenska matjättar ta bort brasilianska produkter från sina hyllor.

Skriv under uppropet!

Till: Coop, Ica, Lidl och Axfood (Willys och Hemköp)

Amazonas brinner  med fatala konsekvenser för klimatet och den biologiska mångfalden. Men Brasiliens president Jair Bolsonaro vill skynda på det hela och legalisera landstöld utförd av redan stora landägare.

Alla stora brittiska matjättar och två tyska hotar Bolsonaro med att sluta sälja brasilianska produkter om den nya lagen träder i kraft. Gör samma sak i Sverige.

Rädda jordens gröna lungor!

Information på fem minuter

Varför är Amazonas akut hotat?

Det finns flera motiv till att hugga ned regnskogen. Landägare kan tjäna pengar genom att hugga ner stora och gamla träd för att sedan sälja dem dyrt. De kan också tjäna pengar genom att bränna ner stora områden och föda upp boskap och odla sojabönor.

Sojabönor är Brasiliens största exportvara och landet är världens största exportör av nötkött.

Vilken roll spelar Amazonas för klimatet?

Regnskogen kan absorbera stora mängder av växthusgasen koldioxid och lagra den i växter och jord. Om vi förlorar denna lagringskapacitet kan inte klimatkrisen längre undvikas. Efter en viss punkt när ekosystemet i regnskogen har förstörts kan den inte läka sig själv. Det skulle accelerera klimatkrisen bortom all kontroll.

Den brasilianska rymdmyndigheten Inep uppskattar att om 20 till 25 procent av den totala arealen förstörs kommer vattencykeln som bibehåller regnskogen att fallera. Jordens lungor kommer då förstöras utan att människor ens aktivt förstör den. Redan idag har 17 procent förstörts och lika mycket har skadats.

Vad står i den nya lagen?

Med en ny lag, dekret 910, vill president Jair Bolsonaro göra stölden och avverkningen av regnskogen innan 2018 laglig. Det påverkar en yta av 570 000 kvadratkilometer. Det är en yta större än Spanien. Den brasilianska kongressen har ännu inte godkänt denna lag. Omröstningen som planerades till den 20:e maj är skjuten på obestämd framtid på tack vare internationella påtryckningar.

Vilka följder har Bolsonaros presidentskap haft för regnskogen?

Bolsonaro har gång på gång gjort det tydligt sedan början av hans mandatperiod att han vill använda Amazonas för krass ekonomisk vinning.

Klimatförnekaren har öppnat dörren för den mäktiga jordbrukssektorn att tränga in djupare i Amazonasregionen som är rik på skog och arter. Bolsonaro skär även ner på miljömyndigheterna och polisen. Resultatet är att knappt någon övervakar regnskogen. Det är mycket lätt för illegala avverkare att hugga ned skogen.

Enligt den nationella rymdmyndigheten, Inep, kapades nästa 9 166 kvadratmeter skog under 2019. Det är en yta lika stor som Cypern. Året innan Bolsonaro kom till makten var avverkningen 4 946 kvadratkilometer. Avskogningen ökade därför med hela med 85 procent.

Hur påverkar detta Amazonas ursprungsbefolkning?

Den högerextremistiska Bolsonaro bryr sig inte om ursprungsbefolkningen och att deras land ska skyddas. Han vill öppna upp dessa områden för gruvdrift och boskapsskötsel för att hålla köttpriserna låga och de ekonomiska hjulen snurrande. Därför blir ursprungsbefolkningens habitat mindre och mindre.

Coronaviruset lägger nu sten på börda och hotar ursprungsbefolkningen. Skogshuggare och guldgrävare tar med sig smittan och människor som lever i täta lokalsamhällen kan inte skydda sig. Därför lämnar fler och fler stammar skogen av rädsla för infektionen och då passar regnskogsmarodörerna på.

Vad kräver företagen och myndigheterna i sitt öppna brev?

I ett öppet brev uttrycker ett antal företag sin oro inför den lag Bolsonaro försöker få igenom för att legalisera landstöld. De vill ha en hållbar och ansvarsfull skötsel av Amazonas. De hotar därför med bojkott av brasilianska produkter om lagen träder i kraft.

Bland underskrifterna finns alla stora brittiska matvarhuskedjor och två tyska. Även svenska 7:e AP-fonden står med. Men i Sverige har varken Coop, Ica, Lidl eller Axfood skrivit under.

Varför adresserar vi Coop, Ica, Lidl och Axfood?

I Sverige dominerar dessa dagligvaruhandeln med 92 peocent av marknaden. Om de skriver under det öppna brevet tar vi ett stort steg mot seger.

Kan man sätta politiskt tryck?

Diplomati är svårt med en högerpopulist som Jair Bolsonaro på andra sidan förhandlingsbordet. Därför försöker vi sätta ekonomiskt tryck i denna fråga. Det har fungerat förut då hotet med sanktioner från Europa övertygade Bolsonaro att agera mot skogsbränderna under 2019.

Han pressas nu också internt av företag som inte exporterar jordbruksprodukter. Om vi bygger upp trycket på alla fronter kommer han inte kunna fortsätta skövla skogen.

Vilken inverkar har Mercosuravtalet på regnskogen?

Mercosuravtalet är ett handelsavtal mellan EU och de sydamerikanska länderna Brasilien, Argentina, Uruguay och Paraguay. Avtalet slöts 2019 men har inte trätt i kraft. När det träder i kraft kommer mängden exportprodukter från Brasilien till EU öka ännu mer vilket kommer förstöra stora delar av regnskogen.

Denna kampanj görs i samarbete med Skiftets tyska systerorganisation Campact.

Tack för din insats! Nästa steg? Dela!

Du skriver under detta som Inte du? Klicka här