462 av 1 000 underskrifter

Till socialmininister Lena Hallengren och Socialdepartementet:

Vi kräver att ni utreder och gör om avtalen med de privata vårdföretagen verksamma i Sverige: Det behövs ett krav om att även läkare, sköterskor m.fl. som arbetar hos privata vårdföretag kan kallas in under kriser.

När det krisar (som nu) ska alla skattefinansierade vårdgivare ställa upp med den personal och de resurser som efterfrågas!

Varför är detta viktigt?

Barnoperationer skjuts upp på grund av brist på läkare och intensivvårdsavdelningar närmar sig bristningsgränsen. [1] När den offentliga vården går på knäna och ber om hjälp från privata vårdföretag, får de ett nej. [2] Vårdföretagen går runt tack vare våra skattepengar - då ska de ställa upp när vården behöver det. 

Corona överbelastar just nu vården i hela Sverige. I Region Stockholm har de privata vårdföretagen redan tagit tydlig ställning: De ställer inte upp trots regionens vädjan. [3] Den offentliga vården behöver hjälp även i andra delar av landet, och det är dags att ställa krav på den privata (men skattefinansierade) vården.

Situationen i Region Stockholm blottlägger ett faktum: Att privatisera vården har inte gett oss en vård rustad för kris, som ställer upp när det gäller.

Går det inte att ordna så att all skattefinansierad vård i Sverige i ett krisläge kan styras av offentlig sektor och oss skattebetalare, då är inte vården trygg nog. Det är regeringens och regionernas ansvar att se till att all skattefinansierad vård ska ställa upp för oss alla!

Källor

[1] "Barnläkarens kritik mot regionen: Valt att inte ha krisberedskap" Aftonbladet, 15 december 2020.

[2] "Privata vårdgivare håller hårt i personalen" Svenska Dagbladet, 12 december 2020

[3] "Trots vädjan: Privata vårdbolag lovar inte låna ut personal" Aftonbladet, 15 december 2020

 

Tack för din insats! Nästa steg? Dela!

Hjälp kampanjen växa sig stark genom att dela i sociala medier.

Du skriver under detta som Inte du? Klicka här