663 656 av 1 000 000 underskrifter

Våra hav håller på att bli soptippar. EU-kommissionen planerar att vidta åtgärder genom en plaststrategi. Men plastföretag hotar att urvattna planen helt och hållet. Genom protest kan vi förhindra deras plan!

Skriv under vår pan-europeiska uppmaning till komissionen.

Uppmaningen:

Det är hög tid att se till att våra sjöar, älvar och hav slutar översvämmas med miljontals ton plast. Vi ber att ni stoppar nedsmutsandet av våra hav och engagera er i visionen om en värld fri från plastföroreningar. För att detta ska kunna ske krävs det ambitiösa mål kring att minska produktionen och användningen av plast. Ni behöver också se till att plasten görs giftfri och att återvinningen ökar.

Till:

Jean-Claude Junker (ordförande för EU-kommissionen), Karmenu Vella (EU:s miljökommissionär), Frans Timmermans (vise ordförande för EU-kommissionen) och Jyrki Katainen (viCe ordförande för EU-kommissionen).

Varför är plast så farligt för vår våra sjöar, älvar och hav?

Omkring 150 miljoner ton plast flyter redan runt och förgiftar världens hav, sjöar och älvar, och varje år adderas ytterligare åtta miljoner ton plast det som redan cirkulerar. Plast ruttnar inte. Det blir istället mer och mer koncentrat i miljön.

Otaliga fåglar, fiskar och sälar dör på grund av att de har fastnat i plastrep och liknande. Andra djur blandar ihop plasten med mat och dör av sedan av hunger då de har magen full av plast som deras kropp inte kan bryta ner.

Över tid bryts plasten ner till mikroplaster - som då absorberas av plankton, musslor och alger och då uppgår i livsmedelskedjan.

Vad är mikroplaster? 

Mikroplast är fem millimeter eller mindre plastbitar som är skapade med hjälp av solljus och vågor av ofta större plastföremål, plasten löses alltså på den vägen upp i mindre och mindre delar. Mikroplaster tillverkas också medvetet för kosmetika som exempelvis skrubb, schampo och tandkräm.

Genom att tvätta kläder i syntetmaterial släpper man också ut mikroplaster. Då våra reningsverk inte kan filtrera ut mikroplaster åker plasten ut i våra sjöar, älvar och hav.

Vad planerar EU med sin plaststrategi?

I slutet på det här året har EU planerat att presentera en strategi för att minska utsläppen av plast, detta tillkännagavs i samband med sin handlingsplan för den cirkulära ekonomin. Det visar att unionen vill lösa problemen som kommer i samband med konsumtionen av plast. Tanken är att strategin ska bli en bas för framtida lagstiftning kring plast.

I januari 2017 släppet EU-kommissionen en färdplan som fastställde preliminära mål för att minska plasten. Ett mål är att plast ska sluta produceras av fossila bränslen och istället framställas av förnyelsebara material. Kommissionens mål om att minska plasten som redan är i omlopp och öka återvinningen är dock relativt blygsamma. Miljöorganisationer menar att dessa mål är otillräckliga för att skydda sjöarna, älvarna och haven från att bli ännu mer förorenade.

Vad är det som saknas i EU:s plast-strategi?

Om plaststrategin effektivt ska få bort plasten i våra sjöar, älvar och hav borde EU lägga till en rad saker.

1. Åtgärder för att minska plastkonsumtionen. Istället för att endast fokusera på återvinning behöver det också inkluderas åtgärder för minska den totala förbrukningen. Huvudfokus bör ligga på engångsartiklar och mikroplaster

2. Plastprodukter bör vara designade för att vara så hållbara och återvinningsbara som möjligt. Detta innebär också att de bör vara fria från giftiga tillsatser.

3. Insamling och återvinning av plast bör förbättras avsevärt. Målet ska vara att plasten inte släpps ut i naturen utan hanteras i ett slutet kretslopp.

Varför vänder sig Skiftet till EU och inte till konsumenterna? 

Som konsumenter kan vi bidra med att minska konsumtionen av plast och annat skräp. Men många kan fortfarande ignorera sådana uppmaningar eller sakna kunskap om, till exempel, att smink och annan kosmetika kan innehålla mikroplaster. Det räcker därför inte att bara vända sig till konsumenterna.

EU är världens största ekonomiska område, om EU börjar reglera sin plast kommer det påverka mer än en halv miljard människor. För att vi ska kunna skydda våra sjöar, älvar och hav från plast är det absolut nödvändigt att EU-kommissionen agerar kraftfullt.

Var kommer plasten ifrån?

Omkring 80 procent av all plast som flyter omkring är producerad på land. Oavsett om det är en plastpåse, bildäck eller en tandborste som är slängd så kommer mycket av plasten efter ett tag att hamna i strömmar och älvar. Därifrån kommer plasten att leta sig ut i haven. Fiskenät, vrak och annat skräp som skapas till sjöss är de övriga 20 procenten skräp som driver runt i våra hav. 

Hur skadlig är plasten?

Generellt sett är plast inte skadlig för vår hälsa. Dock kan plast som är behandlad med mjukgörande, bisfenol A eller flamskyddsmedel ha skadliga effekter på vår hälsa. Giftiga tungmetaller eller dioxiner tenderar att fästa på plaststycken i havet och detta är i sin tur en ytterligare hälsorisk. När dessa äts av fisk eller kräftdjur kan föroreningarna gå in i livsmedelskedjan.

För ytterligare information läs: Rethink Plastic Alliance, Open Letter: Rethink Plastic’s Summer Challenge for the Commission

Samarbetspartners

 

Campact - Tyskland

Aufstehn - Österrike

 

De-Clic - Rumänien

UpLift - Irland

 

WeMove - EU

Rethink Plastic Alliance

SumOfUs 

Tack för din insats! Nästa steg? Dela!

Du skriver under detta som Inte du? Klicka här