1 565 av 2 000 underskrifter

Händer det en olycka så måste folk flytta på sig för räddningspersonal. Gör de inte det ska man kunna åttala dem.

Uppmaningen:

Gör det straffbart att stå i vägen för räddingstjänsten.

Till: Justitieminister Morgan Johansson

Varför är det viktigt?

Den senaste tiden har räddningstjänsten hindrats från att rädda människor i nöd för att bilar har varit felparkerade, folk stått i vägen för räddningsinsatsen, börjat filma och lyfta upp sina barn för att det ska kunna se vad som händer. [1]

När en människa håller på och exempelvis drunkna ska ens första reaktion inte vara att se till att ens barn får se hela händelseförloppet. 

Idag finns det endast krav på att bilister ska flytta på sig när ambulansen, polisen eller brandkåren kör med blåljus, men ingenting för att man måste flytta på sig när man inte sitter i bilen. [2]

Vi kräver därför att det ska bli straffbart att inte låta räddingspersonal komma fram. 

Källor:

[1] SVT, Polisen kritisk efter drunkningsolyckan: ”Vuxna lyfte upp sina barn för att de skulle se bättre, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/drunkningsolyckan-vuxna-lyfta-upp-sina-barn-for-att-de-skulle-se-battre

SVT, 75-åring drunknade – felparkerade bilar hindrade ambulansen, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/larm-om-drunkning-i-borstahusen

[2] Polisen.se, Regler för polisen i trafiken, https://polisen.se/lagar-och-regler/trafik-och-fordon/regler-for-polisen-i-trafiken/

Foto: Frankie Fouganthin, CC BY-SA 4.0

Tack för din insats! Nästa steg? Dela!

Du skriver under detta som Inte du? Klicka här