3 121 av 5 000 underskrifter

Karolina Skog (MP), miljöminister

Uppropet:

Vi uppmanar dig att agera snabbt och beslutsfast! Du måste tillsammans med dina ministerkollegor stötta EU-kommissionens förslag om att minska engångsplast och se till att bolag som förorenar med plast få betala dyrt. Vi ber dig att du kämpar för detta förslag även om andra EU-länders regeringar försöker försvaga lagstiftningen med hjälp av plastlobbyn.

Varför är det viktigt?

EU-kommissionen har lagt fram en ambitiös plaststrategi för att minska engångsplasten och plastföroreningen. Men en del medlemsstater och plastlobbyn vill försvaga strategin och hindra Europas framsteg. Vi får inte låta dem lyckas:

* Europa är världens näst största plastproducent och vår enorma användning av plast ökar år efter år [1]

* Över 80 procent av skräpet i våra hav är plast [2]

* Åtta miljoner ton plast dumpas i våra hav varje år - det motsvarar en lastbil varje minut [3]

* Plasten hamnar på våra tallrikar: enligt en studie äter en genomsnittlig skalfiskkonsument i genomsnitt 11 000 plastfragment med skaldjuren varje år [4]

* Experter varnar att 2050 kommer det vara mer plast än liv i havet [5]

Den goda nyheten är att vi nu har möjligheten att skärpa oss: efter att över 750 000 krävde att EU agerar kom EU-kommissionen med bra förslag för att minska användandet av engångsplast. Förslagen positionerar EU som ledaren i den globala kampen mot plastföroreningar genom en rad skarpa förslag för att minska plastanvändningen. [6]

Men plastindustrin kan fortfarande fälla denna stora seger för vår planet. EU:s medlemsländer måste godkänna den föreslagna lagstiftningen – och du kan ge dig på att plastlobbyn förbereder sig för att övertyga regeringarna att sätta sig på helt på tvären eller gå med på urvattnade förslag.

Vi har fortfarande möjlighet att förverkliga EU-kommissionens förslag. Direkt efter sommaren kommer det Europeiska rådet diskutera förslaget. Om vi inte pressar vår regering kan de gå med på ett vekare och mindre effektivt förslag. Efter valet kommer kanske en ny regering och då måste vi kunna visa den att svenska folket inte accepterar halvmesyrer. Det är därför viktigt att de får höra från oss innan de går på sommarledighet! 

Vi måste visa EU:s regeringar att deras medborgare förväntar sig att de agerar mot plasten och att vi inte är bredda att hunsas av plastlobbyn.

Förtydligande:

Förslaget handlar om annat att förbjuda engångssugrör. Självklart ska det finnas återanvändbara eller engångs-sugrör för personer med olika funktionsnedsättningar och behöver sugrör. Vidare är vi för ett undantag när det gäller medicinsk anvädning.

Källor:

[1] https://www.plasticseurope.org/en/newsroom/press-releases/european-plastics-industry-continues-its-stable-trend-continuation-its-recovery

[2] http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3909_en.htm

[3] https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2017/feb/14/sea-to-plate-plastic-got-into-fish  

https://www.weforum.org/agenda/2016/10/every-minute-one-garbage-truck-of-plastic-is-dumped-into-our-oceans/

[4] http://www.ecotox.ugent.be/microplastics-bivalves-cultured-human-consumption

[5] https://www.theguardian.com/business/2016/jan/19/more-plastic-than-fish-in-the-sea-by-2050-warns-ellen-macarthur

[6] http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3909_en.htm

 

Tack för din insats! Nästa steg? Dela!

Du skriver under detta som Inte du? Klicka här