4 058 av 10 000 underskrifter

Ska rasisterna och klimatförnekarna få ta över i EU? Den 26:e maj är det val till Europaparlamentet och rasisterna håller just nu på att mobilisera sig för att utöka sin makt i Bryssel. 

Vi kan inte acceptera det. Kan du skriva under vårt upprop och visa att du ska rösta i valet den 26:e maj för ett EU som kämpar för klimatet och mot rasismen?

Uppmaningen:

Låt inte rasisterna få ta över makten i EU, rösta i valet till Europaparlamentet!

Varför är det här viktigt?

Valet till Europaparlamentet 26:e maj kommer avgöra framtiden för den Europeiska Unionen. I Europa pågår idag protester och strejker för klimatet, för mänskliga rättigheter och för rättvisa.

Samtidigt sprider sig rasismen och skapar splittring mellan grannar och arbetskollegor, ställer flyktingar i skottgluggen för människors frustration och sopar viktiga problem under mattan. När rasistiska förklaringar biter sig fast minskar möjligheterna att rädda klimatet och skapa ett rättvisare samhälle.

Vi vill inte bara stoppa rasismens framfart utan vi har en annan vision för Europa. Vårt framtida Europa …

  • Försvarar mänskligheten och mänskliga rättigheter. Istället för att göra Europeiska gränser till en fästning och låta människor drunkna i Medelhavet garanterar vårt Europa garanterar en säker passage, rätt till asyl och ett rättvist asylförfarande för de som söker skydd.

  • Står för demokrati, mångfald och yttrandefrihet. Istället för att främst lyssna på storbolagslobbyisterna ska vårt Europa lyssna på sina medborgares röster. Vårt Europa försvarar rättsstatsprincipen, blir mer demokratisk och ger Europaparlamentet mer inflytande. Det främjar tolerans och garanterar en mångfald av livsstilar, jämställdhet, frihet konst, kultur, fri press samt ett blomstrande civilsamhälle.

  • Garanterar social rättvisa. Istället för att rycka framåt med privatisering, avreglering och en handelspolitik som gynnar storbolag framför medborgarna ska EU utgöra en motvikt till det kraftigt växande inflytande som multinationella företag. Vårt Europa baseras på solidaritet och skyddar arbetstagarnas rättigheter och garanterar alla människor rätten till utbildning, bostäder, sjukvård, social trygghet och ett liv utan fattigdom. Europa måste uppfylla sitt ansvar i detta avseende – både hemma och över hela världen.

  •  Är en drivkraft för grundläggande ekologisk förändring och en lösning på klimatkrisen. Istället för att förlita sig på fossila bränslen och kärnkraft omfamnar vårt Europa förnybara energikällor. Det möjliggör hållbart, klimatvänligt jordbruk och se till att omvandlingen genomförs på ett socialt ansvarsfullt sätt och att rättvisa jobb skapas.

 

Tack för din insats! Nästa steg? Dela!

Du skriver under detta som Inte du? Klicka här