5 061 av 10 000 underskrifter

Fossilgas är inte bättre än olja för klimatet. Att byta ut ett fossilt bränsle mot ett annat är endast kontraproduktivt.

Uppmaningen:

Regeringen måste förbjuda import av fossilgas, klimatet kan inte vänta.

Till: Regeringen

Varför är det viktigt?

Sverige måste ställa om för att bli ett klimatsmart samhälle. Vår planet har inte oändligt med resurser och redan nu kan vi se hur klimatförändringarna påverkar djur, natur och människors förutsättningar negativt.

För flera år sedan skrev Sverige på klimatavtalet i Paris och satte samtidigt målet att vårt land skulle bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. På Socialdemokraternas kongress sa energiminister Ibrahim Baylan att partiet vill fasa ut fossilgasen helt och hållet, först i Sverige och sedan i EU. 

Trots detta har Sverige börjat köpa in fossilgas från den kritiserade amerikanska frackingindustrin. [1]

De stora energibolagen vill gärna att få fossilgasen att framstå som att den är bra för miljön och kallar den "naturgas". Eftersom gasen utvinns ut reservoarer i jordskorpan och inte är förnybar är den inte miljövänlig. Gasen utvinns antingen genom den mycket miljöfarliga metod som kallas för fracking eller andra mer konventionella metoder. Ofta talas det om de tre fossila bränslena “kol, olja och gas” och då syftar “gas” på fossilgas. [2]

Just nu sker det satsningar på att få in fossilgas i Sverige. Vi tillåter inte utvinning av fossilgas här av miljöskäl men det satsas stora summor pengar på att vi ska kunna importera den. Göteborg, Stengundsund och på flera andra platser förbereds det för att man i framtiden ska kunna ersätta oljan med fossilgas, det vill säga, ett fossilbränsle med ett annat. [3]

Ska Sverige bli ett fossilfritt land kan vi inte satsa pengar på fossilgas. 

Källor:

[1] ETC, Stora satsningar på fossilgas - trots mål om fossilfritt Sverige, https://www.etc.se/klimat/stora-satsningar-pa-fossilgas-trots-mal-om-fossilfritt-sverige

[2] Fossilgasfällan, Vad handlar detta om?, http://www.fossilgasfallan.se/faq/

[3] ETC, Sverige importerar smutsig skiffergas, https://www.etc.se/klimat/sverige-importerar-smutsig-skiffergas