7 171 av 10 000 underskrifter

Till: Miljöminister Karolina Skog

Uppmaningen: Förbjud plastpåsen i Sverige!

Kenya, Frankrike, Sydafrika, delar av Indien, Bangladesh, Taiwan, Rwanda har gjort det. [1] Nu är det dags att Sverige också gör det – förbjuder plastpåsen.

Plastpåsen ses ofta som en symbol för vår tids plastberoende, om den förbjuds är det en tydlig markering på att vi aktivt vill gå ifrån ett samhälle där man inte kan leva utan produkter som tar tusentals år att bryta ned. 

Runtomkring i Sverige finns det lokala exempel på folk som har tagit saken i egna händer, exempelvis Icahandlaren i Täby som slutar med plastpåsar i vecka för klimatets skull. [2]

Det räcker inte med en vecka, även om det är en bra start. Plasten måste minskas eftersom när den bryts ner till mikroplaster hamnar i vårt ekosystem och har hittats i allt ifrån ihjälsvultna djur till i blodet hos gravida kvinnor. [3]

Sedan några månader tillbaka är butiker tvingade att ta ut en avgift på alla plastpåsar, och på bara tre månader har antalet plastpåsar från butikerna minskat med 2,5 miljoner. [4] Det visar att vi kan leva utan plastpåsen om vi bara vill. 

Det är dags att ta nästa steg, förbjud den svenska uppfinningen plastpåsen i dess hemland! [5]

Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över möjligheten att minska plastens negativa påverkan på vår miljö. Vi har alltså ett gyllene tillfälle att påverka regeringen till att förbjuda plastpåsen i utredningen som kommer presenteras under hösten 2018. [6]

Källor:

[1] SVT Nyheter, Förbjud mot plastkassar i flera länder, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/plastforbud 

[2] Expressen, Ica-handlaren slutar med plastpåsar för klimatet, https://www.expressen.se/nyheter/ica-handlaren-slutar-med-plastpasar-for-klimatet-/

[3] Naturvårdsverket, Tidstrend 1996-2011: Bisfenol A (BPA) och andra fenolära ämnen i blod från förstföderskor i Uppsala, http://www.imm.ki.se/Datavard/Rapporter/Tidstrend%201996-2011-%20Bisfenol%20A%20(BPA)%20och%20andra%20fenolara%20amnen%20i%20blod%20fran%20forstfoderskor%20i%20Uppsala.pdf

[4] Naturskyddsföreningen, 2,5 miljoner färre plastpåsar efter tre månader, https://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/2-5-miljoner-farre-plastpasar-efter-tre-manader

[5] Norrköpings tidningar, 50 år sedan plastpåsen uppfanns, http://www.nt.se/nyheter/norrkoping/50-ar-sedan-plastpasen-uppfanns-11150239.aspx

[6] Regeringen, Fler steg för att minska plastens negativa miljöeffekter, http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/06/fler-steg-for-att-minska-plastens-negativa-miljoeffekter/

 

Tack för din insats! Nästa steg? Dela!

Du skriver under detta som Inte du? Klicka här