840 av 2 000 underskrifter

Knappt har röken lagt sig från sommarens storbränder innan byråkratin ska ha sitt. MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, ska nu förmånsbeskatta de brandmän som avbröt sina semestrar för att sova i tält och skolor under skogsbränderna.

Uppmaningen:

Förmånsbeskatta inte brandmännen som slet för att släcka sommarens bränder.

Till: MSB, Myndigheten för samhälsskydd och beredskap

Varför är det viktigt?

Det hela handlar om lite jäkla värdighet. Mitt under industrisemestern, den varmaste sommaren på hur många år som helst, avbryter brandmännen sina semestrar frivilligt. Alliansen hade tidigare år sålt ut de fordon som är lämpade vid brandsläckning [1], den sittande regeringen satt oförberedd. Förra året sa deltidsbrandmän upp sig i protest mot nya avtalet för räddningspersonal i beredskap, Rib-17. Pamfletter hade under våren tryckts upp och skickats till samtiga hushåll: Om krisen eller kriget kommer, för att förbereda svenskarna på att vi lever i nya tider nu. [2]

Förutsättningarna för att klara av något som fyrtiotalet bränder verkade ligga i händerna på slumpen. Ändå var det ingen tvekan när krisen väl var här, två månader efter att MSB skickat ut sin pamflett, att våra brandmän var på plats för att se vad de kunde göra.

Långa dagar, oklart vad det skulle bli för lunch eller middag eller ens när den skullle serveras [3]. Sova i tält eller på skolgolv. Vi kan nog alla hålla med om att det är lite av en överdrift att kalla det för "förmånligt".

Såhär vinner vi

Vi har sett på senaste tiden att om något får mycket medial uppmärksamhet kan myndigheter ompröva sina beslut. Därför börjar vi med en insamling för att göra ett underlag och blir en bricka i vad vi hoppas bli en stor medial uppmärksamhet och att MSB släpper kravet på att förmånsbeskatta brandmännen.

Källor:

[1] LTZ.se, Moderaterna sålde ut försvarets helikoptrar nu plockar de poäng på att kräva nya, https://www.ltz.se/artikel/opinion/ledare/tord-andersson-moderaterna-salde-ut-forsvarets-helikoptrar-nu-plockar-de-poang-pa-att-krava-nya

[2] MSB.se, Om krisen eller kriget kommer, https://www.msb.se/Upload/Forebyggande/Krisberedskap/Krisberedskapsveckan/Fakta%20om%20broschyren%20Om%20krisen%20eller%20Kriget%20kommer/MSB_Om%20krisen%20eller%20kriget%20kommer_maj_2018_uppslag.pdf

[3] Aftonbladet, Brandhjältarna förmånsbeskattas för att ha sovit i tält, https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/5VKbom/brandhjaltarna-formansbeskattas-for-att-ha-sovit-i-talt/promo

Tack för din insats! Nästa steg? Dela!

Du skriver under detta som Inte du? Klicka här