6 443 av 10 000 underskrifter

Fossilgas är inte hållbart.

EU är på väg att klassa fossilgas som en “hållbar” energikälla, i ett kontroversiellt förslag de vill klubba i parlamentet i juli. Men gasen är ett klimatfarligt fossilt bränsle precis som kol och olja – varje kubikmeter fossilgas eldar på klimatkrisen.

Att ha med fossilgas i EU:s taxonomi gynnar inte bara fossilindustrin och deras lobbyister, utan även Ryssland som finansierar sitt krig mot Ukraina med sina gasexporter.

En hållbar EU-politik måste vara helt förnybar, och svenska europaparlamentariker har en viktig roll att spela. De kan stoppa taxonomin från att bli ett verktyg för fossilindustrin att förstöra klimatet, och ett vapen i Putins krig!

Till svenska europaparlamentariker

Bästa svenska europaparlamentariker,

EU-kommissionens förslag att inkludera fossilgas i en taxonomi för hållbara investeringar motsäger sig självt. Vi ber er att rösta nej till rösta rösta nej till att klassa fossilgas som en hållbar energikälla i taxonomin i Strasbourg i början på juli.

Sverige har tydliga klimatmål som kräver en radikal utsläppsminskning och omställning till förnybara energikällor. Både EU-kommissionens eget expertutskott och svenska riksdagens finansutskott sågar förslaget om att inkludera fossilgas. [1] [2] [3] Det är tydligt att kommissionen har kapats av lobbyister. [4] Genom att sätta en grön märkning på ett föråldrat fossilt bränsle som gas försenar EU-kommissionen energiomställningen i Europa.

EU-kommissionen är på väg att begå ett historiskt misstag. Klimatet kan inte vänta och vi har inte råd att fortsätta investera i fossila bränslen. Stå upp för framtiden och rösta NEJ till detta absurda förslag.

Vadå “EU-taxonomi”?

EU har påbörjat utfasningen av kol och olja för klimatets skull, men tyvärr är man nu är på väg att klassa fossilgas som en hållbar energikälla i sin gröna omställning. EU har skapat ett system för hållbara investeringar. På EU-språk kallas det för  “taxonomi” och ska underlätta en hållbar samhällsomställning.

Men ett fossilt bränsle som gas har ingenting att göra med hållbarhet! EU bedriver farlig greenwashing mitt i ett klimatnödläge. Att klassa fossilgas som “hållbart” skulle leda till nya fossila projekt och därmed låsa in oss i ett ytterligare fossilberoende. [5]

Vi kan inte ersätta ett fossilt bränsle med ett annat. Ändå påstår fossilbolagens lobbyister att fossilgas är ett klimatsmart bränsle för att ersätta kol och olja.

Förutom att detta riskerar EU:s klimatmål, kommer det också att öka vårt beroende av import av fossila bränslen, inklusive från minst sagt tvivelaktiga regimer som Ryssland.

Vår bästa garanti för säker, hållbar och prisvärd energi är att skala upp investeringar i förnybar energi. Vi har inte råd att förlora tid och förvirra investerare genom att EU:s regler underminerar omställningen. Stoppa grönmålningen av fossila bränslen!

Europaparlamentets ledamöter kan fortfarande stoppa förslaget i en omröstning i början på juli. Därför vill vi uppmana dem att rösta ner detta förödande förslag.

Källor:

[1] Platform on Sustainable Finance, "Response to the Complementary Delegated Act"

[2] Dagens Industri, "Regeringen vill stoppa EU-förslag om naturgas"

[3] SvD Näringsliv, "Riksdagsnej till EU-taxonomi för hållbarhet"

[4] Greenpeace Sverige, "Ny granskning avslöjar ryska påverkanskampanjer för att få EU att klassa gas och kärnkraft som hållbart"

[5] Corporate Europe Observatory, “The Great Gas Lock-In”

Tack för din insats! Nästa steg? Dela!

Du skriver under detta som Inte du? Klicka här

Andra sätt att donera


Om du inte vill använda formuläret kan du donera genom att öppna din Swishapp på mobilen och skicka pengar till vårt nummer som är: 123 395 1381


Du kan också donera via bankgiro. Vi har nummer 801-8764 och vår bank är Handelsbanken.


Skiftet vill vara transparenta med hur vi spenderar din generösa gåva. Läs mer om vår donationstransparens.