514 av 1 000 underskrifter

Idag är det nästan alltid du som bestämmer vem som får komma in i ditt hem.

Husrannsakan är när staten genom polisen går in i någons privata hem. Att människor rotar igenom dina saker är integritetskränkande och får därför inte kan göras hur som helst. Husrannsakan får bara göras när brott misstänks eller utreds.

Regeringens vill att det ska göras även utan misstanke. Idén om att införa godtyckliga husrannsakningar underminerar förtroendet för rättsstaten. Vi förstår att polisen ibland måste använda tvångsmedel mot misstänkta, men utan brottsmisstanke så blir husrannsakningar godtyckliga. Det kan leda till:

👮 Att enskilda poliser missbrukar sin makt

👮 Att husrannsakningar drabbar fler oskyldiga människor och att dessa inte kan få rätt mot Polismyndigheten

👮 Att det finns verktyg redo för att förfölja meningsmotståndare för en framtida regim

I Sverige är förtroendet för polisen fortfaranade högt: men förtroende kan inte ersätta skarpa gränser för var myndighetens makt börjar och slutar.

Just nu ska husrannsakningar utan misstanke utredas och förslaget presenteras 22 oktober. Regeringen säger att det inte är någon fara för andra än “gängkriminella” (ett ord utan tydlig definition). Men det är just för att garantera att tvångsmedel inte används godtyckligt som vi har ett krav på brottsmisstanke.

Brottsligheten i Sverige har även gjort att regeringen genomfört och planerar straffskärpningar och uppluckring av rättssäkerheten. Ofta vill oppositionen gå ännu hårdare fram. Allt detta trots att det sällan visas exakt vad åtgärderna väntas leda till. Polismyndigheten och SÄPO vill gärna ha mer makt och befogenheter, men politikernas uppgift är också att skydda invånarna mot mäktiga intressen.

Det är dags att vi säger ifrån: brottsbekämpning får inte gå ut över var och ens integritet.

Till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson

Hej Morgan.

 

Vi som skrivit under detta är oroliga för utvecklingen i Sverige. Vi vill inte se utökade befogenheter för polis och säkerhetspolis som går ut över människors integritet.

 

Polisen har mycket makt och behöver därför tydliga regler för när de får använda den. Att ta bort brottsmisstanke som grund för husrannsakningar är fel väg att gå.

 

Just nu utreds saken och därför vill vi att du inte lägger fram något förslag om godtyckliga husrannsakningar när utredningen är klar. [2]

 

Brottslighet ska minskas med hjälp av många olika metoder. Men dessa metoder får inte inskränka människors rätt att slippa tvångsåtgärder när de inte är misstänkta för brott. Vi tackar på förhand för att du lyssnar på oss och exempelvis Advokatsamfundets kritik. [3]

 

Källor:

[1] Sveriges Radio, “Regeringen öppnar för avlyssning och husrannsakan utan brottsmisstanke” https://sverigesradio.se/artikel/polisen-ska-fa-utokad-ratt-till-hemlig-avlyssning-och-husrannsakan

[2] Regeringen, "Kommitédirektiv" https://www.regeringen.se/4aa824/contentassets/7343012e502a4e83b2cac6a5702ff138/preventiva-tvangsmedel-for-att-forhindra-allvarlig-brottslighet-dir-2021-102.pdf

[3] Sveriges Radio, “Advokaten om framtida hemlig avlyssning: ‘Farlig utveckling’” https://sverigesradio.se/artikel/advokaten-om-framtida-hemlig-avlyssning-farlig-utveckling

Andra sätt att donera


Om du inte vill använda formuläret kan du donera genom att öppna din Swishapp på mobilen och skicka pengar till vårt nummer som är: 123 395 1381


Du kan också donera via bankgiro. Vi har nummer 801-8764 och vår bank är Handelsbanken.


Skiftet vill vara transparenta med hur vi spenderar din generösa gåva. Läs mer om vår donationstransparens.