125 av 200 underskrifter

Den nya regeringen tar bort fri entré på statliga museer i sin budget. [1]

Det kommer att minska antalet besökare till museerna, som fått en rejält skjuts genom att alla har fått tillgång till dem. Exempelvis fick Flygvapenmuseum i Linköping 60% fler besökare när avgiften togs bort. [2] Museet hade också en stor andel ovana besökare, som inte besökt något museum året innan. [3]

Det minskar tillgången till bra fritidsaktivitet, men minskar också den svenska befolkningens tillgång till det egna kulturarvet. Besparingen är mindre än 100 miljoner, bara 1% av kulturbudgeten, men drabbar särskilt grupper med svagare ekonomi. Museibesök blir en klassfråga med regeringens budget.

Till kulturminister Parisa Liljestrand (M)

Som museibesökare har vi glatt oss åt att det funnits många statliga museer med fri entré. Det är inte bara en jättebra sysselsättning på fritiden, eller något som är trevligt för den som besöker en stad; utan också en viktig del av folkbildningen.

Genom att få ta del av exempelvis Historiska Museets samlingar, eller Flygvapenmuseums utställningar, så kan vi förstå mer av det som lett fram till samhället vi har idag.

Experimentet med entréavgifter kommer att minska tillgången, och antalet besökare. Museer ska vara levande och inte samla damm! Vi vill att du omprövar beslutet.


Just de ovana besökarna är en viktig grupp som gynnats av fri entré, exempelvis ökade deras besök med 200% på Medelhavsmuseet. [4]

Tvärtom så tappade museerna massor av besökare när experimentet med entréavgifter infördes 2007. Exempelvis Arkitekturmuseum tappade då 81% av sina besökare. [5]

Låt oss fortsätta succén med fri entré och se till att fler och fler får tillgång till en trevlig fritidssysselsättning som samtidigt är ett viktigt kulturarv.

Källor:

[1] SVT, Kulturbudgeten: Fri entré på museer tas bort https://www.svt.se/kultur/kulturbudgeten-tillbaka-pa-prepandemisk-niva

[2] Flygvapenmuseum, Besökarexplosion efter fri entré till statliga museer https://news.cision.com/se/flygvapenmuseum/r/besokarexplosion-efter-fri-entre-till-statliga-museer,c2039873

[3] Myndigheten för Kulturanalys, Besöksutveckling för de centrala museerna 2021 https://kulturanalys.se/wp-content/uploads/2022/05/Besoksutveckling-2021-webb.pdf

[4] Myndigheten för Kulturanalys, Besöksutveckling för de centrala museerna 2018 https://kulturanalys.se/wp-content/uploads/2020/09/Besoksutveckling-for-de-centrala-museerna-2018_v2.pdf

[5] Öppna Stockholm, Folkets gods hör folket till https://web.archive.org/web/20100818070148/http://www.oppnastockholm.se/folkets_gods_rapport.pdf

Andra sätt att donera


Om du inte vill använda formuläret kan du donera genom att öppna din Swishapp på mobilen och skicka pengar till vårt nummer som är: 123 395 1381


Du kan också donera via bankgiro. Vi har nummer 801-8764 och vår bank är Handelsbanken.


Skiftet vill vara transparenta med hur vi spenderar din generösa gåva. Läs mer om vår donationstransparens.