10 287 av 20 000 underskrifter

Elnätsjättarna chockhöjer nätavgiften hela tiden – ibland flera gånger per år. Regeringen tillsatte en utredning för ett år sedan men inget händer. Nu måste vi öka trycket för att el-lobbyisterna inte ska lyckas begrava utredningen!

Skriv under uppropet för att frysa elnätsavgifterna!

Uppmaningen:

Elnätsjättarna chockhöjer elnätsavgifterna nästan varje år och avgiften är olika stor beroende på var du bor. Samtidigt gör de enorma vinster som de delar ut till sig själva. Nu måste vi ta kontroll över vårt elnät och frysa alla chockhöjningar från elnätsjättarna och utjämna avgiften.

Till: Energiminister Ibrahim Baylan

Varför är det så viktigt?

Som ett ovälkommet brev på posten kommer nyheten att elnätsavgiften höjs.

Det var i mars för två år sedan året som högsta förvaltningsdomstolen slog fast att de företag som äger elnäten i Sverige har rätt att chockhöja sina avgifter. Totalt handlar det om cirka 36 miljarder kronor som bolagen har rätt att plocka ut av sina kunder i en extra avgift förutom den normala taxan. Nu börjar effekten slå i genom.

I genomsnitt ökade avgifterna med 7,5% förra året. Elnätsjättar har med bara några månaders mellanrum höjt avgiften och de kommer inte sluta om ingen sätter stopp för dem. Om inte politikerna gör någonting kommer ökningarna bara fortsätta och fortsätta att gräva ett hål i vanligt folks plånbok.

Hur stora är vinsterna?

Vinsterna uppgår till 36 miljarder kronor och var tredje krona på räkningen är vinst för elnätsjättarna som utnyttjar sin monopolställning. Elnätsjättarna motiverar avgiftshöjningarna med att de måste rusta upp näten men när var tredje krona går till vinst är det uppenbart att de inte är sant.

Utnyttjar elnätsjättarna sin monopolställning på andra sätt?

Ja, de höjer priset på elnätsavgiften som du inte kan påverka och sänker sedan priset på den el de levererar. På så vis konkurrerar de ut mindre aktörer och ökar sin vinst på det sätter. 

Är det inte olika på olika platser runt i landet?

Ja, det finns lokala kommunalt ägda elnät i vissa delar av landet och avgifterna kan variera stort. Men de fyra elnätsjättarna kontrollerar en stor andel av marknaden och deras vinster hotar vanliga medborgares plånböcker. Därför behövs avgifterna jämnas ut runt i landet och frysas.

Läs mer:

Aftonbladet, Eon chockhöjer elnätsavgiften, http://www.aftonbladet.se/minekonomi/a/842Gd/eon-chockhojer-elnatsavgiften

SVT Nyheter, Chockhöjning av elpriset, https://www.svt.se/nyheter/ekonomi/storsta-prishojningen-i-modern-tid

Aftonbladet, Fortsatta höjningar av elnätsavgifterna, http://www.aftonbladet.se/minekonomi/a/6O0mW/fortsatta-hojningar-av-elnatsavgifterna

SVT Nyheter, Elnäts-monopol en guldkalv för krisande Vattenfall, https://www.svt.se/nyheter/ekonomi/elnats-monopol-en-guldkalv-for-krisande-vattenfall

Hem & Hyra, Fortum höjer elnätsavgiften för andra gången på fyra månader, https://www.hemhyra.se/nyheter/fortum-hojer-elnatsavgiften-for-andra-gangen-pa-fyra-manader/

Tack för din insats! Nästa steg? Dela!

Du skriver under detta som Inte du? Klicka här