7 195 av 10 000 underskrifter

Upprop

Postgången fungerar inte. Det vet varenda svensk som behövt skicka eller ta emot något de senaste åren. Nu har hemliga dokument dykt upp som visar att Postnord går på knäna så pass att det är konkurshotat. En statlig utredning är tillsatt men vi vet redan nu vad vi vill ha och behöver: 

* Marknadsexperimentet måste stoppas.

* Banden till danska delen av Postnord måste kapas.

* Paketdelen ska finansiera brevutdelningen.

* Staten bör stödja utdelning i hela landet.

Försämrad postservice är inte ett alternativ.

Skriv under nu!

Till

Näringsminister Ibrahim Baylan (S), Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman (S), Postnords VD Annemarie Gradsohl

Varför är det här viktigt?

Postgången är det som håller ihop vårt avlånga land. Men något håller på, eller har redan, gått sönder.

Postnords VD, Annemarie Gardsohl, kommer med jämna mellanrum och ber om mer pengar från staten till Postnord. Näringsminister Ibrahim Baylan säger konsekvent nej till detta.
 
Det kommer leda till färre turer för brevbärarna. Varannan dag istället för varje för att dela ut brev och längre leveranstid för brev - tre dagar istället två som det är nu.

Stoppa marknadsexperimentet

1993 togs Postens monopol bort av den borgerliga regeringen (tillsammans med skolsystemet). Vilket ledde till att nya företag tog hand om den verksamhet som var lönsam medan det statliga bolaget blev kvar med den verksamhet som är olönsam: utdelning till lands- och glesbygd. Idén om att konkurens skulle göra postgången bättre har misslyckats. Det här marknadsexperimentet måste stoppas.

Kapa Danmark

En utav de allra sämsta affärerna i svensk historia gjordes under Allians-tiden av Maud Olofsson (C). 2008 berättade hon att danska och svenska posten skulle slås samman och Postnord skulle uppstå. Sedan 2010 har den danska delens rörelseresultat dalat och bärs nu helt av den svenska delen. Inget annat företag hade accepterat detta. Vi måste kapa den danska delen. [1]

Paketen måste finansiera breven

Postnord är också duktiga på att kommunicera på ett förvirrande sätt. De pratar gärna om hur olönsamt det är med att dela ut brev och att vilken utmaning det är att upprätthålla den delen av sitt uppdrag. Men det skickas paket som aldrig förr. [2] Vilket man alltså gör skillnad på. Paketdelen måste finansiera brevutdelningen.

Staten måste stödja posten

Annemarie Gradsohl, VD för Postnord, dyker med jämna mellanrum upp för berätta om att de ber regeringen om större marginaler för att dela ut post. Eller om mer pengar för att kunna göra det. Det är uppenbart att något inte fungerar. Inte minst vittnar vi kunder om det när det trots färre skickade brev ändå blir fler reklamationer för borttappade brev. [3] Baylan säger nej till mer statligt stöd och Gradsohl tycker också att Postnord går bra. [4]

Men det är enkel matematik - om något går så himla bra, varför vill du ha mer resurser med hänvisning till att verksamheten inte är hållbar? Om det går så bra, varför vill ni öka antalet dagar det får ta för ett brev att komma fram från två till tre dagar? Staten bör stödja utdelning i hela landet.

Skriv under om du också tycker att försämrad postservice, så som man pratar om det nu, inte är ett alternativ. Ge oss Posten tillbaka!

Kan vi vinna?

Ja! Just nu granskas Postnord hårt av Dagens Nyheter. Där har man bland annat hittat det hårt censurerade rapporten som avslöjar att Postnord är så nära en konkurs man kan komma. [5]

Flera medier har hakat på och det finns i dagsläget få som med trovärdighet kan försvara hur Postnord idag sköts.

Regeringen har tillsatt en utredning om Postnords framtid som ska presenteras om ett och ett halvt år. Annemarie Gradsohl vill innan sommaren 2020 få svar på ifall de kan börja med tredagarsutlämning.

Vi är många som kokat länge över hur dåligt skött det är. Sena, försvunna eller stulna brev har blivit vår vardag. Vi har en möjlighet att samla vårt missnöje i en kampanj där vi tillsammans med den mediala uppmärksamheten är med och påverkar politiska beslut och den framtida rapporten som är beställd.

Källor:

[1] DN, Hur kommer det sig att Postnord är på väg ner i avgrunden? https://www.dn.se/ekonomi/hur-kommer-det-sig-att-postnord-ar-pa-vag-ner-i-avgrunden/

[2] Expressen, Antalet paket har ökat explosionsartat https://www.expressen.se/brandstudio/postnord/antalet-paket-har-okat-explosionsartat/

[3] Uppsala nya tidning, Trots färre brev, Postnord tappar bort fler https://www.unt.se/nyheter/trots-farre-brev-postnord-tappar-bort-fler-4956071.aspx

[4] Aftonbladet, Besked om brevutdelning dröjer https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/pL5mLX/besked-om-brevutdelning-drojer

[5] DN, Postnord riskerar konkurs enligt hittills okänd rapport https://www.dn.se/ekonomi/postnord-riskerar-konkurs-enligt-hittills-okand-rapport/

Tack för din insats! Nästa steg? Dela!

Du skriver under detta som Inte du? Klicka här