5 858 av 10 000 underskrifter

Den 19:e juni är en helig dag för svarta i USA då det är minnesdagen för slaveriets formella avskaffade. Samma dag kickstartar Trump sin valkampanj i en stad där hundratals svarta mördades för 99 år sen. Det är ingen slump. Han får inte stå oemotsagd.

Därför kommer Skiftet och vår systerorganisation i USA och systerorganisationer runt om världen publicera en solidaritetsförklaring i en av USA:s största tidningar.

För att vi ska visa hur många vi är globalt måste tusentals i Sverige skriva under solidaritetsförklaringen. Skriv under redan idag för att visa att du står med #BlackLivesMatter och #blacklivesmattersweden:

Vi som skriver under är världsmedborgare som står i solidaritet med rörelsen som tändes över hela USA efter morden på George Floyd & Breonna Taylor. Vi står i solidaritet med svarta människor i USA, svarta människor i hela världen och världens urinvånare.

De senaste två veckorna har gnistorna flammat upp till en rörelse som spritt sig över jorden. Rörelsen ropar till oss att vi måste arbeta för svarta människors frigörelse. Det inkluderar även svarta människor i vårt land som kämpar mot strukturell rasism, övervåld från ordningsmakten och för ekonomisk jämlikhet.

Vi står resolut upp för svarta människors frigörelse från förtryck. Ingen är fri innan alla är fria.

#BlackLivesMatter #blacklivesmattersweden

Varför är det viktigt?

Svarta människor runt hela vår jord har utsatts för kolonialstyre, den transatlantiska slavhandelns vidrigheter och en kultur som präglas av vit överhöghet. Kapitalismen och den enorma rikedomen på norra halvklotet byggdes upp med stulen arbetskraft, pågående kolonisering och våldsam fördrivning styrd av vit överhöghet mot människor av afrikansk härkomst och urinvånare.

Tillståndet för svarta och ursprungsbefolkningar och i hela världen i dag måste placeras i dess historiska sammanhang.

De senaste tidens gräsrotsuppror runt jorden är kraftfulla och visar hur trötta svarta människor på systematiskt förtryck och rasism. Dessa protester kräver inte bara ett slut på svartas lidande och död utan även ett åtagande att hjälpa svarta människor att leva och frodas, att övergå från en värld som är centrerad på vit överlägsenhet och våld till en grundad i rättvisa och rättvisa.

Detta ögonblick kräver att var och en av oss - särskilt de av oss som inte är svarta eller urinvånare - agerar skyndsamt till försvar för svarta människors liv, för att stödja arbetet med att stoppa polisbrutalitet och vit överhöghet och för att få fram en ny världsordning där svarta människor är verkligen fria, befriade och jämlika.

Skriv under solidaritetsförklaringen redan idag!

Solidaritetsförklaringen stöttas av #BlackLivesMatterSweden