17 399 av 50 000 underskrifter

Skriv under det Europeiska medborgarinitiativet: Förbjud glyfosat och skydda människor och miljö från giftiga bekämpningsmedel.

OBS: Av juridiska skäl är undertecknandet en tvåstegsprocess:

1. Skriv under denna kampanj från Skiftet så vi kan informera dig via e-post om denna och andra kampanjer.

2. Skriv under det europeiska uppropet på den sidan som dyker upp när du slutfört steg 1.  Vår regering avgör vilken information som efterfrågas och kommer att använda den för att validera din signatur. Skiftet kommer inte att använda denna data.

Varför är det viktigt?

Visste du att en giftig kemikalie som kan orsaka cancer kan finnas i din kropp? [1] Det är möjligt eftersom vår mat sprejas med det och faktum är att forskare har hittat spår av den skadliga kemikalien glyfosat i nära varannan person de har testat. [2]

Glyfosat är ett vanligt bekämpningsmedel som används brett. Världshälsoorganisationen WHO har klassat medelet som ”sannolikt cancerframkallande”. Medlet är också skadligt för växter och djur, kortfattat är det ett rätt skaligt bekämpningsmedel.

Förra sommaren kunde inte EU-kommissionen ge glyfosat en ny licens på femton år som först var förslaget. Orsaken var en lång kampanj som engagerade hundratusentals européer och över 45 000 Skiftet-aktiva. Istället fick vi en kort förlängning med arton månader, det var en stor framgång då kemikalieindustrin la enorma resurser på lobbyism. Kemikaliejättarnas djupa fickor har betalat för ”studier” och ”experter” som ska visa att produkten är säker.

Det kan verka som sunt förnuft att ett potentiellt cancerframkallande medel inte ska sprejas på jordbruk, landsbygd eller i bostadsområden runt om i Europa. Vi har nu chansen att gör våra röster hörda igen genom ett Europeiskt medborgarintitativ, ett juridiskt instrument som innebär att EU-kommissionen måste lyssna på oss om vi samlar in en miljon signaturer i år.

Vi vet vad ett konstant användande av glyfosat betyder för Europa: sjuka medborgare, döda djur, bränt gräs, bruna löv och en förlust av biologisk mångfald. Förra året lyckades vi blockera Monsantos plan på ett sätt de inte räknade med. Men det är inte över än och under 2017 kommer de kämpa hårt för att få till en femton år lång förlängning av rätten att sprida glyfosat över hela vår kontinent. Det är därför vi kommer kämpa ännu hårdare för att stoppa dem.

Gör en insats nu: skriv under medborgarinitiativet mot Monsantos sannolikt cancerframkallande medel.

Källor:

[1] Kemikalien kallas glyfosat och är ett av de mest använda medlen i hela världen.

[2] SVT, WHO: Ogräsmedel kan ge cancer, http://www.svt.se/nyheter/utrikes/who-ograsmedel-kan-ge-cancer

[3] Glyfosat har funnits i urin i flera europeiska länder: https://www.foeeurope.org/weed-killer-glyphosate-found-human-urine-across-Europe-130613

Tack för att du vill vara med! Fyll nu i det andra formuläret som visas för att gå med i medborgarinitiativet.

Vanliga frågor:

Det europeiska medborgarinitativet är ett juridiskt verktyg, om det är framgångsrikt får det EU-kommissionen att lyssna på vad medborgarnas önskemål i en formell procedur.

På grund av detta är det finns det speciella regler som måste följas när man ska skriva under ett medborgarinitativ. Informationsfälten som krävs är inte skapade av Skiftet utan är bestämda utifrån vilken medlemsland du skriver under medborgarinitiativet för. Den extra informationen som efterfrågas är för att din signatur ska ses som giltig.

Förbjud glyfosat, skydda människor och miljön från giftiga ogräsmedel

Vi vill få EU-kommissionen att föreslå till medlemsstaterna att glyfosat förbjuds. Att processen kring att godkänna ogräsmedel förnyas och att det fastställs obligatoriska mål för att minska användingen och utsläppen av bekämpningsmedel.

Vi vill förbjuda glyfosatbaserade herbicider, exponering som har kopplats till cancer hos människor och som har lett till nedbrytning av ekosystemen. Vi vill också se till att den vetenskapliga utvärderingen om bekämpningsmedel som godkänns av EU endast baseras på publicerade studier, som har fått uppdrag av behöriga myndigheter istället för bekämpningsindustrin. Vi vill också fastställa omfattande och obligatoriska minskningsmål för EU i användandet av bekämpningsmedel, detta i syfte att uppnå en framtid fri från bekämpningsmedel.

 

Din information är först krypterad (så ingen får tillgång till den) och temporärt lagrad på en säker server i Tyskland. Vid det tillfälle då tillräckligt många signaturer har samlats i ditt land, kommer uppgifterna lämnas över till de tjänstemän i ditt land som har officiell befogenhet att kontrollera underskrifterna.

Skiftet och vår samarbetspartner WeMove har ingen rätt att lagra eller använda den ytterligare information du tillgodoser för något annat syfte än det Europeiska Folkinitiativet. Så fort som folkinitiativet är avslutat kommer Skiftets samarbetspartner WeMove att förstöra all den information du har tillgodosett för detta folkinitiativ. Skiftets samarbetspartenr WeMove är godkända enligt de krav som ställs av den Europeiska Unionen.

Det europeiska medborgarinitiativet är ett speciellt sätt som vanliga EU-medborgare kan kräva att EU-kommissionen ska undersöka om en EU-lag ska förändras. Det som skiljer från en vanlig namninsamling är att medborgarinitiativet juridiskt kan kräva kommissionen på att den ska undersöka och överväga frågan som medborgarinitativet tar upp. Det ger oss helt enkelt mer makt i förhandlingar.

För att medborgarinitativet ska ses som framgångsrikt måste det få över en miljon underskrifter från flera länder inom den Europeiska Unionen. Dessutom måste ett minimum av signaturer nås i åtminstone sju medlemsländer.

Ett medborgarinitiativ kan bara beröra ett ämne eller policy som EU-kommissionen har makt att stifta lagar inom.

För att stötta ett medborgarinitiativ måste du vara EU-medborgare och vara tillräckligt gammal för att rösta i Europaparlamentet. För att läsa mer om vem som kan rösta klicka på den här länken » http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=sv

Visste du att en giftig och potentiellt cancerframkallande kemikalie skulle kunna finnas i din kropp? [1] Detta är möjligt eftersom åkrarna där vår mat produceras blir sprayad med det. Forskare har i studier hittat spår av den farliga kemikalien glyfosat i urinen på en av två personer [2]

Glyfosat är ett vanligt ogräsmedel, som används överallt från åkrar till trädgårdar. Världshälsoorganisationen WHO har klassat glyfosat som ”potentiellt cancerframkallande”. Det är också väldigt skadligt för växt- och djurlivet.

Sommaren 2016 var EU-kommissionen tvungen att överge idén om att förlänga licensen för glyfosat med femton år, och fick istället nöja sig med arton månaders förnyelse av licensen. Allt tack vare att hundratusentals européer tillsammans drivit på för att ogräsmedlet helt skulle förbjudas. Detta var en stor seger för vår rörelse och samtidigt ett hårt slag i ansiktet på kemikalieindustrin. Dock vill de stora kemikaliebolagen med Monsanto i spetsen skydda sina vinster. Deras djupa fickor har betalat för ”studier” och ”experter” som visar att deras produkter är säkra.

Det kan verka som en självklarhet att ett potentiellt cancerframkallande gift inte har något att göra i vår mat. Vi har nu chansen att göra våra röster hörda genom EU:s medborgarinitiativ – en juridisk väg som betyder att EU-kommissionen måste lyssna på oss om vi samlar in en miljon underskrifter under det här året.

Vi vet vad ett konstant användande av glyfosat medför: sjuka människor, döda djur, bränt gräs, bruna löv och en stor förlust av biologisk mångfald. Förra året blockerade vi Monsantos planer på ett sätt de aldrig hade kunnat förutsätta. Men det är inte över, under 2017 kommer de slåss hårt för att få en förlängd licens av glyfosat på ytterligare femton år. Därför måste vi slå tillbaka ännu hårdare för att stoppa dem

Ta ställning: skriv under vårt medborgarinitiativ mot Monsantos cancerinkluderande gift:  

Källor:

[1] World Health Organisation (WHO) classifies Glyphosate as ‘potentially causing cancer’: http://sustainablepulse.com/2015/07/30/who-publishes-full-probable-human-carcinogen-report-on-glyphosate/#.WInksFwTDL5

[2] Glyphosate found in human urine across Europe: https://www.foeeurope.org/weed-killer-glyphosate-found-human-urine-across-Europe-130613

 

Loading ...

Tack för din insats! Nästa steg? Dela!

Du skriver under detta som Inte du? Klicka här