384 av 500 underskrifter

Till: Helena Helmersson, VD för H&M

Vi medborgare har gått in med nära 300 miljoner kronor för att hjälpa H&M att klara Covid-19-pandemin. Vi räknar med en återbetalning innan ni kan gå med vinst och göra utdelning till era aktieägare.

Våra miljoner måste slussas tillbaka in i statskassan så att vi kan investera dem i de offentliga verksamheter som fortsätter gå på knäna under pandemin.

Bakgrund

Vi har alla gjort uppoffringar under pandemin och tillsammans har vi arbetat hårt för att hålla Sverige igång. Vi har åstadkommit mycket tillsammans, ja mer än man kan tro: En sak vi gjort är att investera i att rädda H&M och betala deras anställdas löner.

Tillsammans har vi gett bolaget 292 miljoner kronor i statligt stöd: Vi har betalat dem 224 miljoner kronor för att säkra anställdas löner, och 68 miljoner för att kunna ställa om sin verksamhet efter pandemins villkor. [1]

Som en av deras främsta investerare räknar vi förstås med att stå överst på listan vad gäller tillbakabetalningar, innan företaget kan räkna ut sin vinst och ge utdelning till sina aktieägare.

Därför blir vi glada när H&M ger beskedet att

”Bolagets finansiella ställning är fortsatt stark och styrelsens bedömning i dagsläget är att det finns goda utsikter för en kontantutdelning under hösten 2021”. [2]

Innan dessa utdelningar görs måste våra 292 miljoner kronor slussas tillbaka in i den offentliga kassan. För vår insats att ställa upp i svåra tider, då vi prioriterat att stötta H&M trots att flera av våra andra verksamheter går på knäna, räknar vi också med utdelning. Vi slänger på 8 miljoner till och nöjer oss med 300 miljoner jämnt.

Dessa miljoner kan vi sedan investera i andra verksamheter som behöver dem: Sjukvård, skolor och kollektivtrafik som alltjämt kämpar i motvind i pandemin. För vi medborgare finns där och står upp för välfärden när det behövs som mest.

Källor

[1] Aftonbladet, 31 mars 2021. H&M fick miljardstöd - flaggar för utdelning

[2] H&Ms bokslutskommuniké 2020

Tack för din insats! Nästa steg? Dela!

Du skriver under detta som Inte du? Klicka här