955 av 2 000 underskrifter

Djur avlivas på grund av brist på läkemedlet propofol. Ett läkemedel som används för att söva djur och människor inför operation. Detta för att propofl behövs inom vården i och med covid-19.

Men inom plastikkirurgin finns det fortfarande propofol – de verkar helt enkelt inte ha samma krav på sig att dela med sig till intensivvården.

Djurliv måste gå före skönhetsoperationer!

Varför är det viktigt?

Jordbruksverket och Läkemedelsverket uppmanar veterinärer till återhållsamhet när det gäller att använda läkemedlet propofol för att söva djur som behöver opereras.

Det råder nämligen brist på narkosmedlet inom intensivvården eftersom det bland annat behövs till patienter under respiratorbehandling. I praktiken skulle detta innebära att djur som behöver sövas för att motta livsviktig och akuta ingrepp istället kan behöva avlivas.

Samtidigt fortsätter estetiska ingrepp som inte är medicinsk motiverade på människor att genomföras – i narkos. Plastikkirurgerna i Sverige har inte mottagit några som helst uppmaningar eller bestämmelser om att narkosmedlet ska brukas med återhållsamhet från myndigheterna.

Sveriges Veterinärförbund har skickat ett brev till Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten. Där ifrågasätter varför friska människor ska genomgå estetisk kirurgi medan akut sjuka djur som kan räddas av kirurgi ska avlivas.

Skriv under vår namninsamling och visa att du stöttar veterinärerna och djuren i krisen! Med en lång lista med namn kan vi visa att: först djur – de andra får vänta på sin tur!

DN: https://www.dn.se/nyheter/sverige/veterinarforbundet-forbjud-skonhetsoperationer/

Veterinärernas brev: https://www.svf.se/nyheter/sveriges-veterinarforbund-staller-sig-fragande-till-prioriteringar-i-samband-med-lakemedelsbrist/

Tack för din insats! Nästa steg? Dela!

Du skriver under detta som Inte du? Klicka här