26 390 av 50 000 underskrifter

Till Morgan Johansson

Turkiet går nu in med militär i norra Syrien och förbereder för strid med kurderna. Kurderna såg till att stoppa IS framfart och nu säger experter att Turkiets agerande riskerar att göra IS starkare igen. Sverige måste omedelbart stoppa all export av vapen till Turkiet.

Uppropet till Morgan Johansson

Bästa Morgan Johansson!

Sverige måste omedelbart upphöra med all form av vapenexport till Turkiet. Sverige ska inte exportera vapen till krigförande länder och vi ska inte bidra till en konflikt som kan få IS att växa sig starkare.

Sverige har en lång tradition att stötta kurderna och vi får inte svika dem nu. Särskilt inte när IS finns i regionen och kurderna är det främsta skyddet

Källor:

ETC, Turkiska trupper har gått in i norra Syrien, https://www.etc.se/utrikes/turkiska-trupper-har-gatt-i-norra-syrien

SVD, Turkiet har inlett sin insats i Syrien: ”Råder panik”, https://www.svd.se/turkiets-styrkor-avancerar-blir-fullskaligt-krig