263 av 500 underskrifter

Till United Nations Joint Staff Pension Fund

We urge you to stop investing in swedish oil-company Lundin Energy. They are infamous for their work during the oil-wars in Sudan and are now preparing to drill the Arctic for oil, in a time when the climate crisis is worsening. Please make the right choice for a sustainable future!

Just nu vill oljeskurkarna Lundin Oil - som numera kallar sig Lundin Energy - ge sig på att borra efter olja i Arktis, mitt under brinnande klimatkris. De väntar med borren redo på att Norges högsta domstol ska godkänna det hela. [1]

FN:s pensionsfond förvaltar gigantiska 650 miljarder kronor åt anställda på t.ex. WHO och har rigida krav på hållbarhet. Ändå investerar man pensionspengar i just Lundin. [2]

Vi som skriver under tror att det inte går att investera en enda krona i fossilbolagen om vi ska kunna hålla tillbaka klimatförändringarna. Särskilt pensionspengar ska ju hjälpa till att säkra framtiden, inte äventyra den. Förenta Nationerna är en av de viktigaste institutionerna i världen, och självklart spelar det roll om de stödjer ett företag som Lundin. Nu är det dags att låta fossilerna vara kvar i marken, och dumpa Lundin!

Källor:

[1] Aktuell Hållbarhet, “Klimatkrisen når Norges högsta domstol” https://www.aktuellhallbarhet.se/strategi/lag-och-ratt/klimatkrisen-nar-norges-hogsta-domstol/

[2] Dagens Industri, En lekman förstår inget: Här är FN:s ”hållbara aktier” https://www.di.se/analys/en-lekman-forstar-inget-har-ar-fn-s-hallbara-aktier/

Tack för din insats! Nästa steg? Dela!

Du skriver under detta som Inte du? Klicka här