176 av 500 underskrifter

Bästa jämställdhetsminister Paulina Brandberg,

Mer behöver göras för att stoppa kvinnomorden!

Sverige har ett stort problem: År 2021 dödades 15 kvinnor av en man hon hade eller hade haft en relation med. Under 2022 har redan 19 kvinnor dödats av av en man de hade en relation med. [1] Det här är mycket allvarligt.

De mördade kvinnorna utgör endast toppen av det isberg som är mäns våld mot kvinnor. Sällan är mordtillfället första gången mannen brukar våld mot kvinnan, istället rör det sig oftast ett mångfacetterat våld genom vilket mannen under en längre tid kontrollerat kvinnan. Där inte bara fysiskt våld ingår utan även psykiskt, ekonomiskt och sexuellt.

Var finns den politiska reaktionen?

“Mäns våld mot kvinnor” är ingen ny företeelse utan har funnits i tusentals år. Hela 46 procent av alla kvinnor uppgav i en undersökning att de blivit utsatta för någon form av våld från en man efter sin 15-årsdag. [2]

Det har sedan 80-talet studerats genom en våldsförståelse som kallas “normaliseringsprocessen”: Processen genom vilken våldet normaliseras, både för kvinnan och mannen. Det här är ett sjukligt tillstånd och i dagsläget verkar det saknas både politisk vilja och förslag ambitiösa nog att bekämpa det. Vi önskar att det varit lika enkelt som att bara ta fram ett vaccin även mot denna epidemi.  

Var är de politiska redskapen?

För att bekämpa mäns våld mot kvinnor måste vi investera massivt i både förebyggande arbete och åtgärder som gör det lättare för kvinnor att ta sig ur våldsamma relationer. För att bemöta ett komplext problem kommer det behövas komplexa förslag. Vår åtgärdslista är inte uttömmande men en början.

Vi kräver åtgärder och vädjar till Paulina Brandberg att agera kraftfullt som ny jämställdhetsminister.

Nollvision för våldet

Förebyggande åtgärder:

- Skjut till pengar och resurser för myndigheter, hela rättsväsende, hälso- och sjukvård, skolor samt socialtjänsten

- Genomför en landsomfattande utbildnings- och informationskampanj som också når barn och unga

Hjälp kvinnor ur mäns våld:

- Sätt fokus på  ”Varför lämnar hon?” istället för ”Varför lämnar hon inte”

- Gör det lättare att leva som gömd genom:

Kompetenta myndigheter som inte lämnar ut namn eller andra uppgifter

Vårdinrättningar som har rutiner för gömda personer söker vård

Det måste få kosta för det är en investering i framtiden:

- Förslag ska inkludera finansiering

Sätt fokus på förövaren:

- Förstärk och förbättrat arbete med män som utövar våld

Stärk jourerna:

- Ge långsiktiga, flexibla resurser till kvinno-, tjej- och ungdomsjourer

- Stötta de ideella jourerna utan att försöka ta kontroll över dem

Hårdare lagstiftning:

- Ta bort vårdnaden för den som mördar och brukar våld

- Höj straffet för grov kvinnofridskränkning till 12 månader

- Definiera mördandet av kvinnor som femicid

- Behandla mord av kvinnor som hatbrott om motivet är att kränka en person i egenskap av kvinna

Myndigheter som gör sitt jobb

Utbildad personal på alla kontaktpunkter:

- Rutiner för myndigheter, polisen osv. Kvinnor ska inte riskera sin eller sina barns säkerhet vid möten inbokade med myndigheter

Haveriutredningar:

- Varje gång en kvinna mördas ska en haveriutredning genomföras

Polisen:

- Poliser som arbetar med mäns våld mot kvinnor och barn, särskilt de som arbetar i de särskilda satsningar som Initiativ Gryning som ska finnas i varje polisregion, måste ha ett tydligt ledarskap, få utökade resurser och en intern statushöjning.

- Förbättra rutinerna vid polisanmälan och inför bättre personskydd

- Offensiva åtgärder mot förövare (begränsa inte bara kvinnans liv)

- Löpande sammanställa data över brotten och arbetet med att motverka dessa

De politiska förslagen inspirerades delvis av Skiftets systerorganisation i Österrike som heter Aufstehen men främst från kvinnojourorganisationen Unizon.

Källor:

[1] SVT, 19 mördade kvinnor på ett år – trots regeringens satsning: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/misstankta-kvinnomorden-okar-trots-regeringens-storsatsning

DN, Kvinna död – man misstänkt för mord, https://www.dn.se/sverige/kvinna-dod-man-misstankt-for-mord/

[2] Nationellt Center för Kvinnorfrid, Slagen Dam, https://nck.uu.se/kunskapsbanken/sokresultat-kunskapsbanken/?id=8&librisId=8384032&swepubId=oai:DiVA.org:uu-43161

Andra sätt att donera


Om du inte vill använda formuläret kan du donera genom att öppna din Swishapp på mobilen och skicka pengar till vårt nummer som är: 123 395 1381


Du kan också donera via bankgiro. Vi har nummer 801-8764 och vår bank är Handelsbanken.


Skiftet vill vara transparenta med hur vi spenderar din generösa gåva. Läs mer om vår donationstransparens.