10 412 av 20 000 underskrifter

Till Margot Wallström

Över 50 demonstrerande palestinier dödades av Israel. Det måste få konskevenser och Sverige ska kalla hem sin ambassadör från Israel.

Uppmaningen:

Kalla hem den svenska amabassadören från Israel.

Till: Margot Wallström (S), utrikesminister

Varför är det viktigt?

Utrikesminister har fördömt den brutala slakten av civila palestinier som deltog i en legitim protest. Men nu måste det gå från ord till handling och den svenska regeringen agera mot den oproportionella aggressionen från Israel och stå upp för de mänskliga rättigheterna för de som bor i Gaza.

EU och hela det internationella samfundet måste agera mot Israels brott mot internationell rätt när de skjuter demonstranter. Det palestinska folket har rätt till vårt stöd och skydd.

Som utrikesminister räcker det inte att säga att Sverige fördömer dödandet, det måste få konsekvenser. Sverige kan inte med vår historia sitta stilla utan direkt kalla hem vår ambassadör i ljuset av detta övergrepp.

Tack för din insats! Nästa steg? Dela!

Du skriver under detta som Inte du? Klicka här