11 276 av 20 000 underskrifter

JEFTA är fulhandelsavtalet mellan Europa och Japan och storbolagen vill ha vårt vatten. Träder JEFTA igenom hotas bland annat vårt kranvatten att bli en handelsvara med allt vad det innebär: högre priser, sämre kvalitet. EU-rådet förväntas rösta om JEFTA om några dagar. Socialdemokraterna måste rösta ned detta förslag. Ingen ska göra affärer med vårt dricksvatten!

Uppropet till statsminister Stefan Löfven och finansminister Magdalena Andersson

Bästa Stefan Löfven och Magdalena Andersson!

Jag vet inte hur det är med dig, men när jag går upp om natten för att dricka kan jag slås av hur fantastiskt det är ändå att vi har tillgång till ett av världens bästa vatten rätt ur kranen. Om man någon gång varit i något land där vattnet först måste kokas eller dölja klorsmaken med brustabletter börjar man plötsligt förstå vilken enorm lyx det är att ha dricksvatten direkt ur kranen. Det vi tar för givet idag kan dock vara ett minne blott imorgon - och dyrt kan det bli också!

Med handelsavtalet JEFTA hotar vår vattenförsörjning att privatiseras - i ett mycket förhastat förfarande. Avtalet utesluter endast några områden med möjlig privatisering. Vatten är inte en av dem.

Privatiseringen av offentliga tjänster passar inte Socialdemokraternas motstånd mot vinst i välfärden. Skydda vårt dricksvatten från affärsintressen och förhindra Sverige från att komma överens om JEFTA i sin nuvarande form! Vi behöver en diskussion om avtalet tills den är utformad för att tjäna allmänheten.

Till: Stefan Löfven (S) - statsminister, Magdalena Andersson (S) - finansminister

Vad är JEFTA?

JEFTA är det planerade fulhandelsavtalet mellan EU och Japan. När det träder i kraft skapas ett stort ekonomiskt område som täcker 30 procent av den globala bruttonationalprodukten. JEFTA skulle vara EU: s största fulhandelsavtal hittills, det vill säga större än katastrofavtalen TTIP och CETA.

Vilka följder kan JEFTA få?

Avtalet underlättar inte bara utbytet av varor och tjänster mellan länderna. Många av de planerade reglerna kan starkt påverka vår vardag. Framför allt hotas vi med massiv privatisering med JEFTA.

Vad kan JEFTA göra med vår vattentillgång?

JEFTAs grundläggande tillvägagångssätt är privatisering till varje pris. Avtalet definierar vissa områden som skyddas från privatisering. Saken är dock att vatten inte inkluderas. Detta öppnar den svenska vattenindustrin för företag. Det skulle vara enormt svårt med JEFTA att skydda befintliga vattenresurser och säkerställa vattenkvaliteten. Vatten borde gå före vinster.

Vad betyder privatisering av vatten?

London, Lissabon, Berlin - tre avskräckande exempel som visar de stora konsekvenserna av att privatisera vattenförsörjningen. Ledningarna moderniserades inte längre, vattenkvaliteten blev sämre och priserna steg snabbt - i Berlin inom några år efter privatiseringen med 35 procent, i Portugal med nästan 400 procent. Berlin avslutade sin privatiseringsresa 2013. Landet måste köpa tillbaka sina aktier i vattenbolagen för cirka 1,2 miljarder euros. Vinsten från de enorma prisökningarna å andra sidan tillföll investerarna själva.

Vad måste ändras i JEFTA?

Vattenförsörjningen måste uttryckligen uteslutas från liberalisering och privatisering i avtalet. Dessutom måste JEFTA respektera EU: s försiktighetsprincip: Vi måste ta hänsyn till skador på vår hälsa och vår miljö, inte bara när det är för sent. Andra handelsavtal omfattar särskilda artiklar om vatten. Här klargörs det: Vatten är inte en vara och måste därför vara befriad från avtalet. Vi vill också ha en sådan klausul för JEFTA.

Vem bestämmer om JEFTA?

JEFTA ska undertecknas av företrädare för bägge sidorna vid toppmötet mellan EU och Japan den 11 juli. Innan dess måste Europeiska unionens råd godkänna avtalet, särskilt finansministrarna i medlemsstaterna. En överenskommelse med sådana långtgående konsekvenser måste diskuteras offentligt - hittills förhandlades JEFTA-avtalet främst i hemlighet.

Vårt krav: Alla borde kunna delta i diskussionen, och även omförhandlingar måste vara möjliga. Men JEFTA är ett så kallat ”EU-enbart avtal”: Officiellt har även parlamenten i medlemsstaterna ingen möjlighet att kräva förändringar. Men de kan lägga politiskt tryck på sina regeringar. Det är precis vad vi vill stödja med vår uttryckliga protest.

Hur kom JEFTA till?

JEFTA har förhandlats i fem år. Ändå är nästan ingenting känt om det exakta innehållet - de officiella handlingarna hölls hemliga av EU-kommissionen under lång tid. Allt vi vet kommer från läckor. Som ett resultat har vi inte haft en chans att hålla en offentlig, transparent diskussion om konsekvenserna. Frivilligorganisationer som Lobby Control har också visat att företagslobbyister starkt påverkat förhandlingarna.

Tack för din insats! Nästa steg? Dela!

Du skriver under detta som Inte du? Klicka här