9 211 av 20 000 underskrifter

UPPDATERING

Nu har polisen i Ludvika nekat den antirasistiska organisationen We Are Dalarna att få demonstrera på den plats de har ansökt om imorgon. Anledningen? Polisen kan inte garantera säkerheten då de istället har låtit NMR demonstrera istället. 

Fredsrörelser tvingas alltså demonstrera på andra platser på grund av att polisen har tillåtit Nordiska Motståndsrörelsen att demonstrera.

Såhär kan vi inte ha det, NMR ska inte få demonstrera i Ludvika.

Källa:

Aftonbladet, Icke-våldsorganisation får inte tillstånd att demonstrera, https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/WLKj5K/icke-valdsorganisation-far-inte-tillstand-att-demonstrera

----

Nazistiska Nordiska motståndsrörelsen (NMR) har fått demonstrationstillstånd i Ludvika på första maj. Det är inte rimligt att de än en gång ges det här utrymmet.

Uppmaningen:

Förbjud NMR att demonstrera i Ludvika på 1:a maj.

Till: Polisen i Ludvika och Förvaltningsrätten

Varför är det viktigt?

De uniformerade nazisterna NMR har återigen fått demonstrationstillstånd. Precis som om ingen lärt sig något från den senaste tidens godkännande av deras demonstrationsförfrågningar. Hur är det möjligt?

"Det är likabehandling som gäller" låter polisen Mats Lagerblad, polis i Dalarna, hälsa om beslutet att tillåta NMR få demonstrera på första maj. Lagerblad fortsätter sedan med att de vill "säkerställa ordning och säkerhet" genom att låta NMR samlas på en annan tid och plats än vad de ansökt om. [1]

Utöver deras ideologiska hemvist är det hela också en fråga om vad som är rimligt att polisens resurser går till. NMR-demonsrationer har gång på annan visat att de är extremt kostsamma för att just "ordning och säkerhet" måste säkerställas för dessa extremister.

Demonstrationerna i Göteborg som utfördes av NMR hösten 2017 beräknades kosta över 20 miljoner kronor. [2] Så, inte nog med att polisen i Ludvika upplåter en plattform för hatiska fånar med mindrevärdeskomplex. Det kostar även oss en hel del att låta dem få den platsen.

De har stoppats innan och det kan vi göra igen. Även om det rapporterades om att det var polisen som stoppade dem i till exempel Göteborg så minns vi som var där att det var snarare det massiva motståndet på över 10 000 människor som gjorde nazistmarschen till ett fiasko. [3]

Motståndet då var en reaktion på att NMR tilläts ha sin demonstration till att börja med. Skriv under för att stoppa det redan innan de är på plats och för att överklaga polisens beslut. Precis som i Göteborg finns det fortfarande tid att överklaga beslutet och göra något åt polisens felbeslut. [4]

Dalarna och övriga Sverige står enade mot rasismen.

Källor:

[1] Aftonbladet, "NMR får tillstånd att demonstrera på första maj", https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/a2p4bM/nmr-far-tillstand-att-demonstrera-pa-forsta-maj

[2] Aftonbladet, "Så mycket kostade polisinsatsen när NMR demonstrerade", https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/EOnol/sa-mycket-kostade-polisinsatsen-nar-nmr-demonstrerade

[3] Metro, "Missnöjda nazister avbröt marsch i Göteborg",  https://www.metro.se/artikel/missn%C3%B6jda-nazister-avbr%C3%B6t-marsch-i-g%C3%B6teborg-xt

[4] SVT, "Domstol kör över polisen - Nazistdemonstration kortas", https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/forvaltningsrattens-dom-om-demonstrationstillstand-for-nazistiska-nmr

Tack för din insats! Nästa steg? Dela!

Du skriver under detta som Inte du? Klicka här