Mejla

Till:

Mia Sydow Mölleby (V)

Mattias Karlsson (SD)

Anders Ygeman (S)

Tobias Billström (M)

Christer Nylander (L)

Andreas Carlson (KD)

Anders W Johansson (C)

Maria Ferm (MP)

Du kan själv ändra i brevet men kom ihåg att vara trevlig och hålla god ton. 

Vad handlar det om?

Igår röstade riksdagen JA till vinster i välfärden. Svenska folket är emot att rika direktörer skor sig på våra barns framtid, äldres värdighet och sjukas vård men majoriteten av våra politiker vägrade att lyssna.

Dommen är här, riksdagspolitikerna tog beslutet under torsdagen 7 juni, där en övervägande majoritet röstade för vinster i välfärden - ett beslut som kommer påverka Sverige en lång tid framöver.

Om vi är tusentals som mejlar varje partis gruppledare i riksdagen så kommer de förstå att vi inte låter dem stå oemotsagda och att vi kommer kräva att de står till svars för sina handlingar. 

Du kan själv ändra i brevet men kom ihåg att vara trevlig och hålla god ton. 

Du skickar detta e-postmeddelande som Inte du? Klicka här

Mottagaren kommer få ditt namn och e-postadress.