Mejla

Regeringens mål om att sänka sjukpenningstalet har lett till att Försäkringskassan dels kräver onödigt mycket administration från läkarna, de sätter sig över läkarnas beslut samt lämnar den sjuke på bar backe - allt i jakten på att sänka sjukpenningstalet.

Vanliga frågor:

Vad vill regeringen göra i sjukförsäkringsfrågan?

Regeringen har satt ett mål på att minska det så kallade sjukpenningstalet till 9,0 dagar i december 2020. I dagsläget ligger man på 10,3 dagar så man är 1,3 dagar ifrån att nå sitt mål

Varför är det viktigt att mejla Annika Strandhäll? 

Sjukvårdsminsiter Annika Strandhäll är den i regeringen som är ansvarig för sjukförsäkringsfrågan anser att målet är bra, men har nyligen sagt att hon är beredd att göra förändringar, allt tack vare att människor som du och jag har hört av sig till henne med sina berättelser hur de inte fått stöd av Försäkringskassan trots att de är sjuka.

Du skickar detta e-postmeddelande som Inte du? Klicka här

Mottagaren kommer få ditt namn och e-postadress.

Tack för din insats! Nästa steg? Dela!

Du skriver under detta som Inte du? Klicka här