12 313 av 20 000 underskrifter

Nazistiska Nordiska motståndsrörelsen (NMR) har fått tillstånd av polisen att hålla tal i Visby under Almedalsveckan.  Det är inte rimligt att de än en gång ges det här utrymmet.

Uppmaningen:

Låt inte nazisterna tala på Almedalsveckan.

Till: Polisen på Gotland

Varför är det viktigt?

De uniformerade nazisterna NMR har återigen fått utrymme, denna gång i Almedalen. Precis som om ingen lärt sig något från den senaste tidens godkännande av deras demonstrationsförfrågningar. Hur är det möjligt?

”Vi får inte lägga några åsikter på vad man säger från talarplatsen och vilken opinion man driver, så länge den inte är olaglig som hets mot folkgrupp eller faller inom någon annan lagstiftning. Det är polisens roll i det här”. Det säger Björn Knutsson vid rättsavdelningen på Polismyndigheten i Stockholm. [1]

NMR har en tendens att begå just brott när de får chansen. [2]  Utöver deras ideologiska hemvist är det hela också en fråga om vad som är rimligt att polisens resurser går till. NMR-demonsrationer har gång på annan visat att de är extremt kostsamma för att just "ordning och säkerhet" måste säkerställas för dessa extremister.

Demonstrationerna i Göteborg som utfördes av NMR hösten 2017 beräknades kosta över 20 miljoner kronor. [3] Så, inte nog med att polisen upplåter en plattform för nazister. Det kostar även oss en hel del att låta dem få den platsen.

De har stoppats innan och det kan vi göra igen. Även om det rapporterades om att det var polisen som stoppade dem i till exempel Göteborg så minns vi som var där att det var snarare det massiva motståndet på över 10 000 människor som gjorde nazistmarschen till ett fiasko. [4]

Motståndet då var en reaktion på att NMR tilläts ha sin demonstration till att börja med. Skriv under för att stoppa det redan innan de är på plats och för att överklaga polisens beslut. Precis som i Göteborg finns det fortfarande tid att överklaga beslutet och göra något åt polisens felbeslut. [5]

Gotlänningarna och övriga Sverige står enade mot rasismen.

Källor:

[1] Aftonbladet, Nazistiska NMR får tillstånd för torgmöte i Almedalen, https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/VRMMbd/nazistiska-nmr-far-tillstand-for-torgmote-i-almedalen

[2] Metro, NMR-medlem döms för hets mot folkgrupp under tennismatch, https://www.metro.se/artikel/nmr-medlem-d%C3%B6ms-f%C3%B6r-hets-mot-folkgrupp-under-tennismatch

[3] Aftonbladet, "Så mycket kostade polisinsatsen när NMR demonstrerade", https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/EOnol/sa-mycket-kostade-polisinsatsen-nar-nmr-demonstrerade

[4] Metro, "Missnöjda nazister avbröt marsch i Göteborg",  https://www.metro.se/artikel/missn%C3%B6jda-nazister-avbr%C3%B6t-marsch-i-g%C3%B6teborg-xt

[5] SVT, "Domstol kör över polisen - Nazistdemonstration kortas", https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/forvaltningsrattens-dom-om-demonstrationstillstand-for-nazistiska-nmr

Tack för din insats! Nästa steg? Dela!

Du skriver under detta som Inte du? Klicka här