6 960 av 10 000 underskrifter

Till: Handelsminister Ann Linde, EU-kommissionen och EU:s handelskommissionärer

Storbolag använder sig allt oftare av direktörsdomstolar för att attackera regler som skyddar människor och miljö. Förslagen om att utöka detta system som särbehandlar storbolagen genom att införa en global domstol är därför mycket oroväckande.

Vi kräver att ni stoppar planerna om att införa det så kallade Multilateral Investment Court, inte går in i nya handels- och investeringsavtal som innehåller direktörsdomstolar och förbinder er att ta bort dem i existerande avtal. 

Varför är detta viktigt?

Ett nytt förslag från EU-kommissionen vill införa en massiv juridisk apparat vid sidan om det vanliga rättsväsendet, genom vilket storbolag kan påverka demokratiskt beslutsfattande. 

De senaste åren har experter och medborgarrörelser runtom Europa motsatt sig avtal som TTIP och Ceta [1], bland annat med hänvisning till direktörsdomstolar som låter storbolag stämma länder som Sverige om vår lagstiftning hotar deras vinster. Men istället för att lyssna på kritiken har EU-kommissionen gått åt motsatt håll – nu vill de införa en global direktörsdomstol under ett nytt namn. [2]

Denna direktörsdomstol skiljer sig från traditionella domstolar och det övriga rättsväsendet på så vis att det bara kan nyttjas av investerare för att utmana lagstiftningsinitiativ som hotar storbolagens vinster.  

Rädslan för att bli stämda har gjort regeringar mycket försiktiga när deras beslut kan påverka storbolag med mycket inflytande. Direktörsdomstolar ger investerarna verktygen att skrämma Sverige till sämre regleringar om viktiga skydd, eller helt enkelt överge planer om ny lagstiftning. Allt detta kommer att kosta väldigt mycket och notan går till miljön samt Europas medborgare.

Den nya direktörsdomstolen skulle utöka storbolagens makt relativt civilsamhället när vi är i stort behov av motsatsen. Samtidigt arbetar regeringar i södra delen av världen för bindande och genomdrivbara regler som tvingar storbolag att följa mänskliga rättigheter. Europeiska unionen måste stötta dessa ansträngningar för att hålla storbolagen ansvariga vid förbrytelser – inte utöka deras privilegier.  

Men vi kan stoppa det här innan det har gått för långt. Skiftets systerorganisationer i Tyskland och andra europeiska länder har redan inlett kampanjer mot den globala direktörsdomstolen, och vi har inte mycket tid på oss att göra våra röster hörda mot en ännu större klyfta mellan storbolagen och vanliga medborgare. Låt oss tillsammans visa att vi inte går med på detta!

Noteringar:

[1] TTIP står för Transatlantic Trade and Investment Partnership och är ett planerat handelsavtal mellan EU och USA. Ceta står för Comprehensive Economic and Trade Agreement och är ett liknande avtal mellan EU och Kanada.

[2] Det går under namnet Multilateral Investment Court och skulle införa en global domstol exklusivt tillgänglig för utländska investerare att stämma regeringar. Enligt EU:s förslag skulle investerare kunna åberopa den nya domstolen med hänvisning till existerande investeringsavtal som har visat sig vara skadlig för lagstiftningar om skydd för människor och miljön.  

Tack för din insats! Nästa steg? Dela!

Du skriver under detta som Inte du? Klicka här