4 303 av 10 000 underskrifter

Pensionsgruppen (S, MP, C, L, KD och M) vill höja den lägsta pensionsåldern från 61 till 64 år. Det kommer drabba arbetare som inte klarar att jobba allt längre. De måste tänka om.

Uppmaningen:

Sluta höj pensionsåldern.

Till: Partierna i pensionsgruppen

Varför är detta viktigt?

Pensionsgruppens häpnadsväckande långtgående förslag är höja den lägsta pensionsåldern från 61 till 64 år. Samtidigt höjs åldern för garantipension till 66 år.

Resultatet bir en hård smäll mot exempelvis de som har tunga arbeten inom sjukvård, äldreomsorg och industri. Det är en orättvisa att pensionsystemets ekonomi ska balaseras på de utslitnas axlar.

Läs mer:

Aftonbladet, Uppgörelsen klar: Lägsta pensionsåldern höjs till 64, https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/8wm3m2/uppgorelsen-klar-lagsta-pensionsaldern-hojs-till-64

Tack för din insats! Nästa steg? Dela!

Du skriver under detta som Inte du? Klicka här