10 262 av 20 000 underskrifter

Uppmaningen:

Till: Bostadsminister Peter Eriksson och utredare Agneta Börjesson.

Människor som bor i hyresrätt ska inte tvingas flytta i samband med en renovering. Hyreshöjningarna i samband med renoveringar ska inte kunna skjuta i höjden!

Varför är det här viktigt

Kackerlackor som springer över ansiktet när man sover, källare så mögelskadade att det inte går att vistas i dem och så fuktskadade lägenheter att barnen får astma. Att miljonprogramshusen behöver rustas upp är de flesta överrens om. Men vem skall betala? [1]

Enligt en studie från Chalmers kan de boende i miljonprogrammen bara i Göteborg räkna med en hyreshöjning på 35-50 procent, och det finns exempel från hela Sverige, om det nu verkligen är de boende som ska stå för notan. [2] 

Idag är det främst hyresgästerna som får stå för kalaset när bostadsbolag vill höja standarden och renovera. Annat gäller för de som äger sitt boende, då öser staten med hjälp av ROT-avdraget över pengar på det som ska renoveras. [3] 

Nu tvingas istället hyresgästerna flytta om de inte kan betala den nya höga hyran - de blir helt enkelt renovräkta. Samtidigt har vi bostadsbrist i 250 av 290 kommuner, så var ska de som inte ha råd med den nya hyran bo? [4]

Ingen ska behöva bli vräkt på grund av att man måste renovera lägenheten. Sverige behöver en motsvarighet till ROT men för hyresrätter, alla hus som byggdes under miljonprogrammet ska med hjälp av staten kunna renoveras - inte bara småhus.

För att läsa mer om frågan, klicka här» https://skiftet.org/nyheter/2017/01/de-renoverar-for-att-vraka


Källor:

[1] Sydsvenskan, “Efter renoveringen kostar en trea 21 000 mer om året”, http://www.sydsvenskan.se/2016-07-16/efter-renoveringen-kostar-en-trea-21-000-mer-om-aret
Hem och Hyra, "Tomas hyresvärd vill höja hyran med 30 procent" https://www.hemhyra.se/nyheter/tomas-hyresvard-vill-hoja-hyran-30-procent/ 

[2] Forskning.se, "Renovering av miljonprogrammet kan slå hårt mot låginkomsttagare" http://www.forskning.se/2016/08/31/renovering-av-miljonprogrammet-kan-sla-hart-mot-laginkomsttagare/
Skiftet, "De renoverar för att vräka", https://skiftet.org/nyheter/2017/01/de-renoverar-for-att-vraka

[3] Skatteverket, "Vem har rätt till rotavdrag?" https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/

[4] SVT, "Kommunerna: bostadsbristen är rekordstor",  http://www.svt.se/nyheter/inrikes/kommunerna-bostadsbristen-ar-rekordstor

Tack för din insats! Nästa steg? Dela!

Du skriver under detta som Inte du? Klicka här