4 903 av 10 000 underskrifter

Uppmaningen

Politikerna måste ändra det svenska pensionssystemet. Ingen förtjänar att bli fattigpensionär.

Pensionssystemet gynnar de högutbildade på bekostnad av arbetare

I samband med det nya penssionsystemet som började gälla 1999 såg man att med det nya systemet skulle omkring trettio procent av alla kvinnor över 75 år riskerar leva i fattigdom under sina sista år i livet. 

Detta är självklart inte rättvist. 

Idéinstitutet Katalys har släppt en rapport som visar att en kommunalarbetare får 46,8 procent av sin slutlön i pension. En industriarbetare får motsvarande 47,4 procent. För att inte riskera fattigdom behövs en pensionsnivå på 60–70 procent av slutlönen. Dagens 27-åringar kommer få ut ännu mindre. Alltså måste något göras.

Systemet vi har idag leder bland annat till att de som tjänar mycket pengar under sitt yrkesliv blir gynnade på bekostnad av de som inte gör det. Ska man klara sig efter pensionen måste man idag jobba länge, vilket är en omöjlighet om man till exempel jobbar inom vård och omsorg eller har ett annat kroppsligt tungt arbete. Kroppen blir helt enkelt mer utsliten om man jobbar inom exempelvis hemtjänsten jämfört med på kontor.

Därför behöver vi ett system där även undersköterskor kan leva ett värdigt liv som pensionärer.

Som det är idag kommer de som har en kortare utbildning och lever kortare få en sämre pension än den som är högutbildad. Eftersom arbetare ofta dör tidigare fördelas pengar till högutbildade som lever längre.

Sverige behöver ett pensionsystem som inte sänder folk in i fattigdom på äldre dagar. Därför kräver vi ett nytt och mer rättvist pensionsystem!


Läs mer:

Dagens Nyheter debatt, "S måste ta strid om de orättfärdiga pensionerna", http://www.dn.se/debatt/s-maste-ta-strid-om-de-orattfardiga-pensionerna/

Katalys, Pensionssveket, https://www.katalys.org/publikation/katalys-no-36-pensionssveket/

SVT, Låga pensioner väntar 90-talister, https://www.svt.se/nyheter/ekonomi/laga-pensioner-vantar-90-talister 

Tack för din insats! Nästa steg? Dela!

Du skriver under detta som Inte du? Klicka här