88 719 av 200 000 underskrifter

Uppdatering: KAMPANJEN ÄR VUNNEN, KRY KOMMER INTE KÖPA 1177 OCH EFTER VALET 2022 KOMMER 1777 ÅTERKOMMUNALISERAS

Till: Region Stockholm, som kan stoppa en nationell vårdkatastrof och alla regioner som kan drabbas av privatiserad 1177

Kort tillägg 16 februari 2021:

Flera medier har rapporterat att köpet har stoppats. Detta är felaktigt.

Krys köp av 1177 har inte stoppats och den 9:e mars kan appläkarföretaget få ta över sjukvårdsupplysningen i hela två år.

De blågröna i Stockholm är splittrade och de släpper därför en krisartad kompromiss för att att vi ska sluta kämpa. Kompromissen skulle i praktiken innebära att Kry skulle kunna ha ansvar för 1177 i två år.

Det är helt oacceptabelt att Kry får ta över 1117 i två år. En dag är oacceptabelt.

Därför fortsätter vi kampanjen för att de ska stoppa försäljningen till Kry helt och hållet när det ska röstas om försäljningen den 9 mars. [1]

Upprop

Sälj inte ut neutrala vårdguider till vinsthungriga appföretag. Låt inte Kry köpa 1177. Region Stockholm kan sätta stopp för Krys planer som kan förstöra vården i resten av Sverige.

Varför är detta viktigt?

Vi har lärt oss att vi ska ringa 1177 när vi söker vård. Vi litar på att det är en sjuksköterska som svarar och hjälper oss. När du söker vård ska du få hjälp av en expert. Inte en dold telefonförsäljare.

Appföretaget Kry håller just nu på att ta över svensk sjukvård och deras senaste mål är 1177 Vårdguiden dit du ringer för att söka vård. Men låt oss vara tydliga: Kry är ett av de värsta av alla vinsthungriga företag som hellre tar genvägar till vinst än att faktiskt se till att du blir frisk. [2]

Kry äger egna vårdcentraler i Stockholms rikare områden och risken för jäv i en sådan här upphandling är överhängande.

När du söker vård ska du kunna vara trygg i vetskapen om att det är vård du ska få. Inte att ett appföretag ska skicka dig till där de tjänar mest pengar. Det är den reella risken med att Kry kan köpa 1177 och det handlar inte bara om Stockholm. Det handlar om hela Sverige. [3]

Idag är Stockholm den enda region där 1177 redan är privatägt. Det är alltså den delen Kry är ute efter för att ha större kontroll över vårdmarknaden.

Går den här upphandlingen igenom i region Stockholm finns en stor risk att övriga regioner följer efter. Kry är helt öppna med sin plan att ta över 1177 i alla regioner de kommer åt.

Inom två månader fattar Region Stockholm beslut om de tillåter att Kry tar över driften av 1177. Vi måste visa att vi är många som vill känna oss trygga när vi söker vård och inte hamnar i händerna på giriga apputvecklare som hellre tömmer oss på pengar än ser till att vi blir friska.

Om vi inte kan lita på 1177 ger oss expertråd och inte agerar som säljare faller hela idén med 1177. Då kan många dra sig från att ringa till 1177 och det kan leda till fler som far illa och en mer belastad vård.

Vi som skriver under vill att 1177 ska skötas i regional regi, fritt från vinstintressen som hotar våra liv.

Källor:

[1] ETC, Blågröna svänger om Krys 1177-affär: https://www.etc.se/inrikes/blagrona-svanger-om-krys-1177-affar

[2] Dagens arena, Konfliktfyllt när Kry tar över 1177: https://www.dagensarena.se/opinion/konfliktfyllt-nar-kry-tar-1177/

[3] DI, Kry köper 1177-bolaget Vårdtjänster - Vill utvidga till fler regioner: https://digital.di.se/artikel/kry-koper-1177-bolaget-vardtjanster-vill-utvidga-till-fler-regioner

Tack för din insats! Nästa steg? Dela!

Du skriver under detta som Inte du? Klicka här