11 465 av 20 000 underskrifter

Till: Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist, miljöminister Karolina Skog och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht

Rädda våra gammelskogar.

Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist vill göra en paus i karläggningen av nyckelbiotoper. Det kan leda till skövling av våra gammelskogar. Sundqivst måste tänka om, gör han inte det ska regeringen riva upp beslutet och ge myndigheten nya riktlinjer. 

Uppdatering: Skogsstyrelsen har nu hävt pausen för inventeringen, de ska dock inte göra något med resultatet av dessa. [1] Därför fortsätter vår kampanj trots denna delseger.

Varför är det här viktigt

Den svenska skogen är hotad. Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist vill införa ett stopp för myndighetens kartläggning av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige. Han menar att det är svårt att tydligt dra en gräns mellan det som kallas nyckelbiotop och annan skog. [1]

Nyckelbiotoper är unikt värdefulla områden med skog som har höga naturvärden och ska skyddas från avverkning, det kallas också för gammelskog – då den ofta är äldre än 130 år.

En rad miljöorganisationer menar att om vi skulle pausa kartläggningen av gammelskogen skulle det bli omöjligt att uppnå miljömålen för år 2020 samt att det öppnar upp för avverkning av gammelskog – något de stora skogsbolagen gärna skulle vilja göra. [2] 

Nyligen gjorde Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen den mest omfattande undersökningen på tio år om den svenska skogens behov och skydd. Rapporten visar att vi behöver fyrdubbla skyddet av skog för att bevara den biologiska mångfalden. De konstaterar också att inte ens fem procent av Sveriges skogar har ett säkert skydd i form av naturreservat eller motsvarande skydd mot industriell avverkning. [3]

Som om det inte vore nog visar myndigheternas undersökning att det inte längre finns så mycket skog kvar som är viktig för att utrotningshotade arter ska kunna överleva. De pekar endast två procent av den svenska skogen där de med säkert vet att dessa arter garanterat kan överleva. [4]

Trots sin egen rapport vill generaldirektören Herman Sundqvist att Skogsstyrelsen ska pausa detta extremt viktiga arbete.

Sverige måste skydda de gamla skogarna mot avverkning. Skriv under för att stoppa dödsdomen mot gammelskogarna!  


Organisationer som står bakom kampanjen

https://skiftet.org/app/uploads/2017/05/Jordens-vänner-logga-kopiera2-2.jpg

https://skiftet.org/app/uploads/2017/05/Logo_Fältbiologerna.svgsajt.png


Bildkälla: Mikael Lindmark, Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tuggensele_urskog-2012-06-23.jpg

Källor:

[1] Altinget, Skogsstyrelsen vill lugna kritik med åtgärdspaket,  http://www.altinget.se/miljo/artikel/skogsstyrelsen-backar

[2] Dagens Nyheter, ”Vi pausar inventeringen av nyckelbiotoper i nordväst”, http://www.dn.se/debatt/vi-pausar-inventeringen-av-nyckelbiotoper-i-nordvast/

[3] Tidningen Syre, Hård kritik mot stopp av skogsinventering, https://tidningensyre.se/2017/nummer-147/hard-kritik-mot-stopp-skogsinventering/

[4] Naturvårdsverket, Skydd av skog, http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Naturvard/Skydd-av-natur/Skydd-av-skog/

[5] Svenska Dagbladet, Den riktiga skogen håller på att ta slut, https://www.svd.se/den-riktiga-skogen-haller-pa-att-ta-slut-i-sverige/om/debatt

Tack för din insats! Nästa steg? Dela!

Du skriver under detta som Inte du? Klicka här