18 697 av 50 000 underskrifter

Gårdsförsäljning skulle innebära att stora spritbolag kan öppna egna butiker utanför Systembolaget. Alkoholberoendet skulle därför öka och folkhälsan försämras. Därför måste vi rädda vårt statliga monopol!

Uppmaningen:

Inför inte gårdsförsäljning på bekostnad av Systembolaget

Till: Regeringen och riksdagen

Varför är det viktigt?

Den blåbruna regegeringen kan öppna upp för ”gårdsförsäljning” av alkohol. [1]

Detta skulle innebära att Sverige på grund av EU bli tvungen att öppna upp marknaden för andra aktörer, såsom stora spritbolag. Därför är det en dum idé då själva poängen med Systembolaget är att kunna hålla nere alkoholismen i Sverige. [2]

Redan idag har över 440 000 människor i Sverige har ett missbruk av alkohol eller alkoholberoende, enligt forskning skulle inte denna siffra minska om vi öppnade upp alkoholmarknaden utan snarare öka. [3] 

Därför är det av yttersta vikt att vi inte ruckar på Systembolagets plats i det svenska samhället utan även i fortsättningen har en reglerad alkoholmarknad.

Snabbfakta om Sverige och gårdsförsäljning

Varför kan inte Sverige införa gårdsförsäljning?

Enligt EU får Sverige ha en alkoholpolitik med bland annat monopol på försäljning av alkoholhaltiga drycker, men vi får inte diskriminera några produkter. Sverige kan därför inte gynna svenska tillverkare av alkohol och ge dem rätt att bedriva gårdsförsäljning utan att ge andra europeiska alkoholproducenter samma möjlighet. 

Har det gjorts några statliga utredningar om gårdsförsäljning?

Ja. Två statliga utredningar har undersökt frågan om gårdsförsäljning i Sverige och kommit fram till att det inte är möjligt att kombinera gårdsförsäljning med Systembolagets ensamrätt.

Vad blir konsekvenserna om Sverige ändå inför gårdsförsäljning?

Risken är att Sverige fälls i EU-domstolen och tvingas avveckla den del av svensk alkoholpolitik som bygger på att Systembolaget har monopol på försäljning av alkohol starkare än folköl.

Stämmer det att gårdsförsäljning är tillåtet i Finland?

Gårdsförsäljning av vanligt vin, starköl och sprit är inte tillåtet i Finland och inte heller i Norge. Begränsad gårdsförsäljning av bär- och fruktviner gjorda på råvara som vuxit över den 60:e breddgraden, det vill säga norr om Uppsala, är däremot tillåtet i Finland. Denna reglering har dock inte prövats i till exempel EU-domstolen.

Källor:

[1] SvD, Internt dokument: Då kan Systembolaget falla, https://www.svd.se/a/GMeAxq/internt-dokument-systembolaget-riskerar-att-falla

[2] Systembolaget, Gårdsförsäljning – till vilket pris? https://www.omsystembolaget.se/vart-uppdrag/litentuva/

[3] IQ.se, Sverige och Europa, http://www.iq.se/sv/fakta-om-alkohol/sverige-och-europa

 

Tack för din insats! Nästa steg? Dela!

Du skriver under detta som Inte du? Klicka här