1 105 av 2 000 underskrifter

Världens minsta val, tumlaren, är akut hotad i Öresund och Kattegatt. På 20 år har populationen halverats.

En ny studie visar att 900 tumlare dör varje år i fiskenät. Eftersom tumlare är däggdjur behöver de kunna ta sig upp till ytan för att andas men nu drunknar de på några minuter om de fastnar i ett nät.

– Det går verkligen stuprätt utför och det måste vidtas åtgärder, säger Julia Carlström, forskare vid Naturhistoriska riksmuseet och som forskar på Bälthavspopulationen, alltså populationen i Öresund och Kattegatt. [1]

Till Romina Pourmokhtari på Klimat- och näringslivsdepartementet

Vi kräver att fiske med bottengarn förbjuds helt och hållet i Öresund och Kattegatt. Detta för att förhindra att tumlaren blir helt utrotad i området.

Länsstyrelsens åtgärder med marina naturreservat räcker inte, för trots att fisket med bottengarn minskat med 90% dör 900 tumlare varje år i fiskenät där bottengarn pekas ut som mest dödliga. Tumlaren omfattas av EU:s art- och habitatdirektiv, Sverige har därför ett särskilt ansvar att skydda arten. [2]

Det är dags för ett totalförbud mot bottengarn, för att rädda Bälthavspopulationen!


Klimat- och näringslivsdepartementet måste här ta sitt ansvar för Sveriges del
men även se till att skyddsarbetet koordineras med danska myndigheter så att tumlaren kan simma fritt i hela Öresund och Kattegatt. Skriv under nu, rädda tumlaren!

Källor:

[1] SVT, “Larmet: Hundratals tumlare fastnar i fiskenät i Öresund och Kattegatt”
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/larmet-hundratals-tumlare-fastnar-i-fiskenat-i-oresund-och-kattegatt

[2] Regeringen, “Skyddet för Natura 2000 ändras för att rädda tumlaren i Östersjön”
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2024/03/skyddet-for-natura-2000-andras-for-att-radda-tumlaren-i-ostersjon/   

Andra sätt att donera


Om du inte vill använda formuläret kan du donera genom att öppna din Swishapp på mobilen och skicka pengar till vårt nummer som är: 123 395 1381


Du kan också donera via bankgiro. Vi har nummer 801-8764 och vår bank är Handelsbanken.


Skiftet vill vara transparenta med hur vi spenderar din generösa gåva. Läs mer om vår donationstransparens.