12 505 av 20 000 underskrifter

Till:

Europadomstolen

Uppmaningen:

Godta inte anti-abortaktivisten Ellinor Grimmark och den amerikanska anti-abortlobbyns anmälan om att hennes rättigheter skulle ha kränkts eftersom hon vägrat göra sitt jobb. Rör inte den svenska aborträtten.

Varför detta är viktigt:

Anti-abortaktivisten Ellinor Grimmark har under lång tid kämpat för att slippa utföra aborter och sätta in kopparspiraler - trots att det ingår i yrket barnmorska som hon är utbildad till. I instans efter instans har hon förlorat mot Jönköpings län där Grimmark sökt jobb men blivit nekad eftersom hon inte vill utföra alla de uppgifter som ingår i rollen som barnmorska, senast i Arbetsdomstolen. [1]

Just nu håller Ellinor Grimmark och de amerikanska anti-abortlobbyisterna som stöttar henne ekonomiskt att vässa sina argument för att få Europadomstolen att ta upp frågan om Grimmarks vårdvägran. De har nu sex månader på sig att lämna in sitt fall till Europadomstolen. 

Europadomstolen kan inte häva svenska domar då den inte står över svensk rätt, däremot kan domstolen döma att den svenska staten ska betala ut ett skadestånd till anti-abortaktivisten Grimmark. Pengar som bättre hade passat i den krisande svenska välfärden. [2]

Det är här du och jag kommer in. Anti-abortlobbyn har precis bränt två miljoner kronor på rättegångskostnader, allt de vill är att få sitta i lugn och ro och smida sina planer. [3] Därför ska vi inte låta dem göra det. Vi vet inte när de kommer lämna in sitt fall till Europadomstolen, därför måste vi agera nu. Vi kan inte låta anti-abortlobbyn få agera i tystnad för att inskränka aborträtten och kvinnors rätt till sin egen kropp. 

Europadomstolen måste få veta att anti-abortlobbyn inte representerar svenska folket, eller står upp för de rättigheter utan bara vill förstöra den svenska aborträtten.

Nu ser vi till att tillsammans skapa så mycket oväsen det bara går - aborträtten ska inte få inskränkas och den amerikanska anti-abortlobbyn ska inte få påverka svensk lag och rätt i det fördolda.

Källor:

[1] Svenska Dagbladet, "Barnmorska i aborttvist inte diskriminerad: ”Besviken”", https://www.svd.se/idag-avgors-tvist-om-abortvagran

[2] Lag och avtal, "Hur överklagar man till Europadomstolen?" http://www.lag-avtal.se/nyhetsarkiv/hur-overklagar-man-till-europadomstolen-6552840

[3] Sveriges Radio, "Abortvägrande barnmorskor stöds av amerikansk lobby", http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=6614913

Tack för din insats! Nästa steg? Dela!