15 510 av 20 000 underskrifter

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson hotar med att inskränka strejkrätten. Det vore ett slag mot den svenska modellen och riskera alla arbetstagares rättigheter.

Uppmaningen:

Sluta hota med att inskränka strejkrätten.

Till: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson

Varför är det viktigt?

Den långdragna konflikten i Göteborgs containerhamn har fått regeringen att utreda strejkrätten och utredningen ska vara klar i maj. Redan nu säger Ylva Johansson att strejkrätten kan begränsas. [1] Det är upprörande.

Den svenska modellen bygger på att företag och fackförbund förhandlar och kommer överens. I Göteborgs hamn har företaget APMT attackerat fackligt arbete så hårt att Unionen lade ned sin klubb. Oavsett vad man tycker om Hamnarbetarförbundets agerande som part är det inte rätt att stifta lagar till fördel till en antifacklig arbetsgivare.

Enligt experter kommer inte en lagändring lösa konflikten i Göteborg, som är unik i sitt slag, och konsekvenserna blir att svenska modellen slås i bitar. [2] Företag kommer kunna välja vilket kollektivavtal som är billigast och då pressas löner och villkor nedåt. Därför måste vi säga nej till inskränkning av strejkrätten.

Källor:

[1] SVT, Ylva Johansson: Inskränkning av strejkrätten behövs för att lösa hamnkonflikten i Göteborg, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/s-minister-inskrankning-av-strejkratten-behovs-i-sverige-pa-grund-av-hamnkonflikten-i-goteborg

[2] DagensETC Göteborg, Experten: Det är så dumt så det finns inte, https://goteborg.etc.se/nyheter/experten-det-ar-sa-dumt-sa-det-finns-inte

Orginalbildkälla: Anders Henriksson

Tack för din insats! Nästa steg? Dela!

Du skriver under detta som Inte du? Klicka här