22 348 av 50 000 underskrifter

Allt fler förlorar sin sjukpenning och sedan 2015 har avslagen tredubblats. Nu måste regeringen agera.

Uppmaningen:

Sjuka ska inte tappa sin sjukpenning bara för att regeringen vill ha minskade sjukpenningsdagar. Därför kräver vi att regeringen ska slopa sjukpenningstalet och se över tidsgränserna!

Till: Socialminister Annika Strandhäll

Varför är det viktigt?

De allra flesta av oss blir sjuka någon gång om året, det kanske är en envis influensa som gör att man är borta från jobbet en vecka eller så.

Men vissa blir så sjuka att chansen att de kan komma tillbaka till jobbet är mycket liten, både den sjuke och dennes läkare vet om det. Trots läkarutlåtanden avslår Försäkringskassan sjukpenningen för allt fler människor – trots att de inte har blivit friska. 

Varför kan man då fråga sig. Regeringen har satt ett mål på att minska det så kallade sjukpenningstalet till 9,0 dagar i december 2020. I dagsläget ligger man på 10,3 dagar så man är 1,3 dagar ifrån att nå sitt mål.

Det är alltså regeringens krav på minskade sjukskrivningsdagar som gör att Försäkringskassan pressar ner antalet sjukpenningsdagar, även fast människor inte blivit friskare.

Sedan det kravet kom hösten 2015 har andelen avslag på nya sjukskrivningar ökat från en till två och en halv procent och när det gäller de som redan är sjukskrivna har avslagen tredubblats.

Därför kräver vi att Annika Strandhäll och regeringen slopar sjukpenningstalet och ser över tidsgränserna. 

Källor:

[1] SVT Nyheter, LO rasar mot ökade anslag på sjukpenning,  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/lo-rasar-mot-okade-avslag-pa-sjukpenning

Källor:

 

Tack för din insats! Nästa steg? Dela!

Du skriver under detta som Inte du? Klicka här