327 av 500 underskrifter

Uppdatering: SÖS kommer nu att spara bevisen i två år.

Södersjukhuset tvingas efter sex månader förstöra våldtäktsbevis, om inte polisanmälan sker, på grund av platsbrist. Trots att den ansvarige läkaren vid flera tillfällen sagt till om att man behöver mer plats så har ingenting hänt. 

Uppmaningen:

Bygg ut så att Södersjukhuset inte tvingas förstöra våldtäktsbevis.

Till: Stockholms sjukvårdslandstingsråd Anna Starbrink

Varför är det viktigt?

Att bli utsatt för våldtäkt är en oerhört traumatisk upplevelse. Det är inte alla som klarar att anmäla förövaren direkt - eftersom det kräver att man på nytt behöver gå igenom hela händelsen, men med ord.

Därför är det en skandal att Södersjukhuset tvingas förstöra våldtäktsbevis på grund av platsbrist. DNA-spår är en viktig del i bevisbördan, om inte sådan finns blir hela rättsprocessen mycket mer osäker. 

Anna Starbrink är ytterst ansvarig för vården i Stockholms län. Nu är det dags att hon tar sitt ansvar och ser till att inte försvåra för våldtagna att få rättslig upprättelse.

Källor:

[1] SVT Nyheter, Våldtäktsbevis förstörs på sjukhus efter sex månader - på grund av platsbrist, https://www.svt.se/nyheter/inrikes/valdtaktsbevis-forstors-pa-sjukhus-av-resursbrist

Tack för din insats! Nästa steg? Dela!