3 659 av 5 000 underskrifter

Lobbyister ska inte styra innehållet i politiken. Varken på riks- landstings- eller kommunal nivå.

Efter avslutat politiskt uppdrag ska du inte kunna sätta dig i knät på näringslivet och börja lobba själv.

Uppmaningen:

Stäng svängdörrarna helt för politiker och lobbyister. Större transparens!

Till: Civilminister Ardalan Shekarabi

Varför är det viktigt?

Skiftet har under flera år kämpat för att politiker inte ska kunna gå direkt till ett välbetalt lobbyistjobb efter att deras uppdrag har tagit slut. Vi har vunnit en seger i att regeringen och civilminister Ardalan Shekarabi har fått igenom en karantän på ett år för ministrar och deras statssekreterare. [1]

Men svängdörren är ändå inte helt stängd. De senaste dagarna har man kunnat läsa om hur Liberalerna driver en sorts köpepolitik som är insåld av lobbyister. [2]

Lobbyism är ett stort hemlighetsmakeri. Att följa spåren av vem som sålt vad och vad det kostat är både resurskrävande och hemlighålls av lobbyisterna själva. Eftersom de inte har någon skyldighet att redovisa sina tjänster för någon – inte ens när det rör sig om offentlig förvaltning.

Lobbyism är skadligt och kostsamt. I och med haveriet kring Nya Karolinska har det blivit tydligt att sträckan mellan att vara förtroendevald och sedan gå över till lobbyverksamhet är alltför kort.

Både Moderaterna och Socialdemokraterna i Stockholms län gått ut med att man vill ha karantänsregler för hur politiker och deras tjänstemän efter avslutat uppdrag eller tjänst. [3]

Kontroversen kring Liberalernas lojalitetet, lobbykompisarna före folket, har lyft frågan om vilka som egentligen styr.

Vi har alltså manegen krattad. Små vinster i taget vinner vi mer mark i frågan, speciellt nu när det är på tapeten igen.

Skriv under för att trycka på och se till att ingen som har suttit eller sitter på stor politisk makt sedan kan använda det till fördel för storbolag. Varken när man kommit till en maktposition eller när uppdraget har tagit slut.

Skriv under kampanjen! 

Här nedan kan du läsa mer om varför det är viktigt med regler kring lobbyism

Vår demokrati är satt under stark press

  • Idag finns inga regler kring lobbyismen, en bransch som idag omsätter minst 1,2 miljarder kronor varje år [4]
  • 4 av 10 rikspolitiker går till efter sin tjänstgöring till påverkansindustrin [5]
  • 75% av riksdagsledamöterna kontaktas av lobbyister varje vecka och politikerna styrs allt mer av politikproffs

Våra krav:

  • Karantän i två år för alla politiker och tjänstemän som går från politiken till påverkansindustrin eller storskaliga vinstintressen och tvärtom.
  • Obligatoriskt lobbyistregister och öppet register över när tjänstemän och politiker träffar lobbyister
  • Inga hemliga lobbyuppdrag för lobbyfirmorna - öppna böckerna
  • Utöka mandatet för nämnden som tillsatts för att godkänna övergångarna till att också granska granskar påverkansindustrin, lobbyismen samt avgör vad som i enskilda fall är ett storskaligt privat vinstintresse

Källor:

[1] Regeringen.se, Karens införs för statsråd och statssekreterare https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/02/karens-infors-for-statsrad-och-statssekreterare/

[2] Dagens Nyheter, Lobbyisternas hemligheter skyddas av politikerna: https://www.dn.se/nyheter/sverige/ewa-stenberg-lobbyisternas-hemligheter-skyddas-av-politikerna/

[3] Sveriges Radio, Förslag på karensregler för politiker i kommuner och landsting, http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6894409

Erika Ullberg, Inför karantänsregler och etisk kod, https://www.facebook.com/erikaullbergSLL/photos/a.833759106805453.1073741828.827882727393091/893108064203890/?type=3&theater

[3] DN-Debatt, Politikerproffs i kulisserna utan demokratiskt mandat, http://www.dn.se/debatt/politikproffs-i-kulisserna-styr-utan-demokratiskt-mandat/

[4] Göteborgs Universitet, ”Ju mer vi är tillsammans”, Holmberg & Weibull, SOM-rapport nr 34, Larsåke Larsson, http://som.gu.se/digitalAssets/1296/1296501_081-092.pdf, Påståendet: ’Begränsa regeringens och riksdagens kontakter med lobbyister och opinionskonsulter’. 40 procent tycker det är en bra idé, 49 procent tycker varken eller och 11 procent tycker det är en dålig idé

[5] Arena Idé, Sätt riksdagen i karantän, http://www.arenaide.se/files/2015/05/Satt-riksdagen-i-karantan-20150511.pdf, se sida 32

[7] Altinget, Reinfeldts nya jobb kan ge kommunpolitiker karantän, http://www.altinget.se/artikel/reinfeldts-nya-jobb-kan-ge-kommunpolitiker-karantan

Tack för din insats! Nästa steg? Dela!

Du skriver under detta som Inte du? Klicka här