3 302 av 5 000 underskrifter

Civilminister Ardalan Shekarabi vill stänga svängdörrarna för ministrar och deras statssekreterare, nu är det dags att utöka till kommun och landstingspolitiker.

Uppmaningen:

Stäng svängdörrarna även för politiker på landsting och kommunal nivå.

Till: Civilminister Ardalan Shekarabi

Varför är det viktigt?

Skiftet har under flera år kämpat för att politiker inte ska kunna gå direkt till ett välbetalt lobbyistjobb efter att deras uppdrag har tagit slut. Vi har vunnit en seger i att regeringen och civilminister Ardalan Shekarabi har lagt ett förslag på karantän för ministrar och deras statssekreterare. [1]

Därför har vi en ypperlig chans att trycka på för att ta nästa steg. 

I och med haveriet kring Nya Karolinska har det blivit tydligt att sträckan mellan att vara förtroendevald och sedan gå över till lobbyverksamhet är alltför kort. Nu har både Moderaterna och Socialdemokraterna i Stockohlms län gått ut med att man vill ha karantänsregler för hur politiker och deras tjänstemän efter avslutat uppdrag eller tjänst. [2]

Vi har alltså manégen krattad för att trycka på och se till att ingen som har suttit på stor politisk makt sedan kan använda det till fördel för storbolag när uppdraget har tagit slut.

Skriv under kampanjen! 

Här nedan kan du läsa mer om varför det är viktigt med regler kring lobbyism

Vår demokrati är satt under stark press

  • Idag finns inga regler kring lobbyismen, en bransch som idag omsätter minst 1,2 miljarder kronor varje år [4]
  • 4 av 10 rikspolitiker går till efter sin tjänstgöring till påverkansindustrin [5]
  • 75% av riksdagsledamöterna kontaktas av lobbyister varje vecka och politikerna styrs allt mer av politikproffs

Våra krav:

  • Karantän i två år för alla politiker och tjänstemän som går från politiken till påverkansindustrin eller storskaliga vinstintressen och tvärtom.
  • Obligatoriskt lobbyistregister och öppet register över när tjänstemän och politiker träffar lobbyister
  • Inga hemliga lobbyuppdrag för lobbyfirmorna - öppna böckerna
  • Utöka mandatet för nämnden som tillsatts för att godkänna övergångarna till att också granska granskar påverkansindustrin, lobbyismen samt avgör vad som i enskilda fall är ett storskaligt privat vinstintresse

Källor:

[1] Smålands-tidningen, Kan bli svårare för ministrar att ta nya toppjobb, https://www.smt.se/article/kan-bli-svarare-for-ministrar-att-ta-nya-toppjobb/

[2] Sveriges Radio, Förslag på karensregler för politiker i kommuner och landsting, http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6894409

Erika Ullberg, Inför karantärsregler och etisk kod, https://www.facebook.com/erikaullbergSLL/photos/a.833759106805453.1073741828.827882727393091/893108064203890/?type=3&theater

[3] DN-Debatt, Politikerproffs i kulisserna utan demokratiskt mandat, http://www.dn.se/debatt/politikproffs-i-kulisserna-styr-utan-demokratiskt-mandat/

[4] Göteborgs Universitet, ”Ju mer vi är tillsammans”, Holmberg & Weibull, SOM-rapport nr 34, Larsåke Larsson, http://som.gu.se/digitalAssets/1296/1296501_081-092.pdf, Påståendet: ’Begränsa regeringens och riksdagens kontakter med lobbyister och opinionskonsulter’. 40 procent tycker det är en bra idé, 49 procent tycker varken eller och 11 procent tycker det är en dålig idé

[5] Arena Idé, Sätt riksdagen i karantän, http://www.arenaide.se/files/2015/05/Satt-riksdagen-i-karantan-20150511.pdf, se sida 32

[7] Altinget, Reinfeldts nya jobb kan ge kommunpolitiker karantän, http://www.altinget.se/artikel/reinfeldts-nya-jobb-kan-ge-kommunpolitiker-karantan

Tack för din insats! Nästa steg? Dela!

Du skriver under detta som Inte du? Klicka här